Het is een jaar geworden met grote tegenstellingen. Het verlies van mijn vrouw in mei speelt hierbij natuurlijk de hoofdrol. Daarna heb ik de draad zo goed als mogelijk weer opgepakt en ben veel gaan vogelen. Dit heeft me enorm geholpen en ook de vogels hebben buitengewoon meegewerkt. 2013 was wat vogels betreft mijn beste jaar ooit. Deze terugblik zal dan ook voornamelijk over de vogels gaan en de recordpoging van Pieter zal niet worden vergeten.

Het jaar begint zoals gebruikelijk met onze Big Day op 1 januari die we voor de vijfde keer hielden. Met 105 soorten geen record maar zeker geen slechte score! In januari werd druk gevogeld en met soorten zoals Amerikaanse Smient, Humus Bladkoning en Zwarte Zeekoet bereikte ik 157 soorten. In februari scoorde ik mijn eerste nieuwe soort voor Nederland in 2013, een Geelsnavelduiker die op het Grevelingenmeer zat. Verder werden naast normale soorten ook nog een Brilzee-eend en een Waterspreeuw gezien waarmee een totaal van 175 soorten werd bereikt.

Op 2 maart stond ik traditie getrouw op de Kamperhoek en mijn voorjaar telseizoen was begonnen. Dit leverde meteen een Rode Wouw op. Maart werd gekenmerkt door ijzige koude en naast een Bronskopeend viel er niet veel te beleven. Met een Roodborsttapuit op de 31ste stond ik op 192 soorten. Ook in april kwam het voorjaar ook nog niet echt op gang en de tellingen op de Kamperhoek bleven mager. Een Roodkopklauwier was de beste soort en de teller bleef staan op 229 soorten. In mei begon eindelijk het voorjaar een beetje los te komen. Op 5 mei scoorde ik de tweede nieuwe voor mijn Nederlandse lijst, een Bruinkeelortolaan in het Lauwersmeer. Mary lag op dat moment al in het ziekenhuis en hoewel zij ernstig ziek was zeiden de doctoren dat er nog geen reden tot bezorgdheid was. Helaas kwam daar een longcomplicatie bij en haar toestand ging snel achteruit. Zo snel zelfs dat we op 8 mei besloten om met de behandeling te stoppen. Zij overleed op vrijdag 10 mei om 3 uur in de ochtend. Voordat ze stierf heb ik haar moeten beloven om meteen weer de draad op te pakken voor zowel mijn werk als mijn hobby. Op 16 mei werd Mary gecremeerd en 20 mei was ik voor het eerst weer in het veld. Met gemengde gevoelens reed ik met Alwin, Pieter en Maartje om 1 uur in de ochtend naar het noorden voor een Big Day. Een prachtige dag die werd afgesloten met 143 soorten en ik had de afleiding gevonden die ik nodig had. Er werd in de komende periode veel gevogeld wat ook leuke soorten opleverde zoals Klein Waterhoen, Terekruiter, Blonde Ruiter, Krekelzanger, Breedbekstrandloper, Amerikaanse Goudplevier, Grauwe Fitis en op 31 mei maakte ik met mijn splinternieuwe Canon DX foto's van een Kleine Klapekster. Met de Kleine Klapekster stond het jaartotaal op 267 soorten.

Pieter stond nu al 292 soorten en zijn poging voor een jaarrecord verliep voorspoedig. Toen ik een voorspel analyse maakte kwam ik uit op een mogelijk aantal van 349 soorten, vergelijkbare analyses die ik voorheen voor Alwin maakte kwamen nooit verder dan 342 soorten. De vogels bleven nog steeds goed meewerken en in juni werden de volgende soorten gescoord: Orpheusspotvogel, Kleine Geelpootruiter, Ralreiger en Slangenarend. Mijn lijst groeide tot 281 soorten maar Pieter ging nog harder. Op 17 juni kwam hij op 300 met de Slangenarend en hij sloot de maand af met 304 soorten.

De maand juli bracht ik veel aan zee door met Pieter en Maartje voor een Vale Pijlstormvogel. Dit lukte voor mij op 28 juli maar helaas kon Pieter de vogel niet oppikken. Na 22 pogingen scoorde hij zijn Vale Pijl op 15 augustus. In de maand juli werden verder nog Grote Grijze Snip en een Noordse Pijlstormvogel gezien door mij. Ik sloot de maand af met 289 soorten. Pieter wist zijn aantal uit te breiden naar 312 soorten.

Augustus begon met een Aziatische Goudplevier en daarna bleef het erg rustig. Op 24 augustus zagen we in de Bantpolder een Bonapartes Strandloper en de volgende dag wilde we op Texel doorbrengen. Dit bleek geen slechte keuze en een Roodpootvalk en een subadulte Kleinste Jager konden worden bijgeschreven. Van beide vogels werden prachtige foto's gemaakt. Met een Middelste Jager op 31 augustus stond ik op 296 soorten. Pieter ging een stuk harder en sloot af op 321 soorten. Hij lag nog steeds op schema maar we misten toch nog een paar soorten die er eigenlijk al op hadden moeten staan.

Op 6 september maakte we een pelagische tocht die 2 dagen duurde. De tocht was goed voor de Grauwe Pijlstormvogel die ik de rest van het jaar niet meer zag. Na een Steppekiekendief op 8 september bleef het opmerkelijk rustig en we begonnen ons een beetje zorgen te maken voor Pieter zijn lijst. Dit veranderde acuut op 24 september toen er een Noordse Boszanger gemeld werd. Ik kon pas de volgende dag maar Pieter deed hem meteen. De volgende dag stond ik bij de Noordse Boszanger, die zich af en toe leuk liet zien en horen, toen er een paar kilometer verder een Arendbuizerd gemeld werd. De vogel werd minuten later ook door mij gezien en Pieter kon de vogel een uurtje later aanschouwen. Toen ik in de avond thuis kwam werd er een Rosse Waaierstaart gemeld, een nieuwe voor Nederland. Dit betekende dat ik de volgende ochtend met donker op de gemelde plek stond met Pieter en Maartje en nog zo'n 200 andere vogelaars. De vogel liet zich prachtig bekijken en de volgende dag ben ik nog terug gegaan voor foto's. Hiermee was het nog niet voorbij want 2 dagen later zagen we nog een Struikrietzanger op Texel. Zowel de Noordse Boszanger, Arendbuizerd, Rosse Waaierstaart als de Struikrietzanger tellen voor mijn Nederlandse lijst. 4 Nieuwe soorten in een week dat was ongekend. Ik sloot september af op 308 soorten maar Pieter ging nu erg hard en bereikte met een Raddes Boszanger op 30 september 334 soorten!

Oktober begon lekker met een Kleine Spotvogel en een Daurische Klauwier op Vlieland. De herfst migratie was goed op gang gekomen en Nederland zat vol met vogels. Vorkstaartmeeuw, Kleine Vliegenvanger, Koereiger, Bruine Boszanger, Pallas’ Boszanger en Blauwstaart werden gescoord. Na 23 oktober ging het helemaal los, een Grote Kruisbekken invasie had zich aangekondigd en op 24 oktober zag wij enkele vogels in het Fries-Drentse Wold. De volgende dag zagen we tijdens een uiterst spannende twitch een Vale Gierzwaluw die nieuw is voor mijn Nederlandse lijst. De volgende dag kwam daar weer een nieuwe bij in de vorm van een Izabeltapuit op de Maasvlakte. De stand stond na oktober op 325 soorten, nooit eerder haalde ik dit aantal soorten in een jaar. Pieter bereikte met de Vale Gierzwaluw 342 soorten, een nieuw Nederlands Record! Hij sloot oktober af met 345 soorten.

November begon heel goed met een leuke dag op de tweede waarop we onder andere de volgende soorten zagen: Arendbuizerd, Izabeltapuit, Provençaalse Grasmus, Woestijntapuit, Vale Gierzwaluw, Witwangstern, Grauwe Franjepoot en Steltkluut, een bizarre dag! De hele maand bleef het goed vogelen en soorten zoals Witbandkruisbek, Kleine Alk en Amerikaanse Wintertaling werden gezien. Op 24 november werd een Sperweruil gemeld en er werd geen moment getwijfeld. Een uur later zag ik de vogel in het donker op een paal zitten, dit was mijn negende nieuwe voor het jaar en nummer 333 voor 2013. Een Swinhoes Boszanger op 30 november betekende voor Pieter soort nummer 351 voor de jaarlijst.

Ik begon december meteen met de Swinhoes Boszanger en had hiermee mijn tiende nieuwe soort voor het jaar. Ook in december bleef het maar doorgaan en op de elfde zag ik een Dwerguil. De laatste soort van het jaar werd gezien op de vijftiende en het betrof een mannetje Siberische Taling. Mijn eindtotaal voor 2013 stond hiermee op 336 soorten, een ongekend hoog aantal voor mij. Pieter wist op 31 december nog een Sneeuwuil aan zijn lijst toe te voegen die uiteindelijk op 354 soorten kwam. Een ongelooflijk hoog aantal en waarschijnlijk zal dit record nog lang stand houden.

In het nieuwe jaar gaan we wederom de 300 soorten proberen en de reis gaat naar Costa Rica. Ik kan terug kijken op een bewogen jaar en het vogelen helpt mij om het verlies van Mary te verwerken. Indien alle nieuwe soorten aanvaard worden stijgt mijn Nederlandse lijst naar 412 soorten. Dit zijn de nieuwe van dit jaar:

1. Geelsnavelduiker

2. Bruinkeelortolaan

3. Noordse Boszanger

4. Arendbuizerd

5. Rosse Waaierstaart

6. Struikrietzanger

7. Vale Gierzwaluw

8. Izabeltapuit

9. Sperweruil

10. Swinhoes Boszanger

Lijstjes

  • Levenslijst Nederland 412 soorten
  • Levenslijst wereld 1398
  • Totaal eeuwige maandlijst 3003
  • Jaarscore 2013 336 soorten