Foto gemaakt op de Telpost Kamperhoek
Foto gemaakt op de Telpost Kamperhoek

Door de Koninginnedag hebben we maandag vrij en word een lang telweekend ingepland. Zaterdag ochtend rijd ik vroeg weg uit Uden. Het regent en de voorspellingen zijn niet veel beter.

Toch besluit ik te gaan want de tijd van het jaar is te goed om achter de PC te kruipen. Dit hebben meer tellers gedacht want ik was zeker niet de enige op de telpost. Ook had ik een afspraak met een journalist van de Volkskrant die een dag op de telpost wilde doorbrengen. Ik waarschuwde hem nog de avond van te voren om zich dik aan te kleden. Een advies wat geen kwaad kon bleek de volgende dag.

Om 6 uur kom ik aan bij de telpost en er staat een koude harde noordoosten wind. De auto word zo geparkeerd dat ik een beetje beschutting kan vinden tegen de wind en de regen. Tegen de harde wind worden vanaf het begin van de telling groepjes Gele Kwikstaarten geteld. Ook vliegen er in het begin van de telling wat Gierzwaluwen. Deze aantallen nemen echter snel af en er vliegen niet veel vogels meer. Wel worden af en toe groepjes steltlopers waargenomen, dit zijn voornamelijk Groenpootruiters, Zwarte Ruiters, Kemphanen en Bosruiters. Voor de Groenpoot- en Zwarte Ruiter leidt dit zelfs tot een nieuw dagrecord en voor de Kemphaan word evenaring van het dagrecord bereikt. De steltlopers vliegen waarschijnlijk vanwege de regen laag en kunnen daardoor gezien worden. Vanaf het middaguur hangen er grote groepen Zwaluwen rondom de telpost en laag boven het Ketelmeer. Zij foerageren op de grote aantallen Maartse Vliegen die uit zijn gekomen. Ik schatte de aantallen op minimaal 5000 Boerenzwaluwen, 500 Huiszwaluwen en 300 Gierzwaluwen. Soms vlogen ze zo dichtbij dat ze bijna in de kofferbak van de auto vlogen. Voor een compleet overzicht van de telling klik hier.

Boomvalk (Falco subbuteo) - Foto gemaakt op de Telpost Kamperhoek
Boomvalk | Falco subbuteo
Grauwe Kiekendief (Circus pygargus) - Foto gemaakt op de Telpost Kamperhoek
Grauwe Kiekendief | Circus pygargus

Zondag sta ik om 6 uur weer op de telpost. opnieuw staat er een noordoosten wind die nu zeer krachtig is. Vanaf het begin van de telling worden er grote groepen Dwergmeeuwen gezien die achter langs de telpost voorbij komen. Van 7 tot 8 uur worden er zelfs 782 geteld. Dit leid tot een nieuw dagrecord met 1023 exemplaren. Ook vandaag hangen er grote groepen waluwen rondom de telpost waardoor het tellen enigszins gehinderd werd. In een groep Boertjes op de weg word een Zwaluw met een witte stuit ontdekt, het blijkt hier om een kruising Boerenzwaluw x Huiszwaluw te gaan. In totaal weten we vandaag toch nog 3609 Boerenzwaluwen te noteren. Na het middaguur vliegen 2 Zwarte Wouwen over de telpost. Voor een compleet overzicht van de telling klik hier.

Voor Koninginnedag waren de weer voorspellingen erg goed, het zou de eerste echte warme dag van het jaar gaan worden. Met hoge verwachtingen arriveer ik om 6 uur op de telpost. Bij aankomst staat er vrijwel geen wind, dit is geen goed teken. Naast een redelijk aantal Visdieven en een Smelleken gebeurt er in het eerste uur niet veel. In het tweede uur word een Zomertaling gezien die kort ter plaatse verblijft. Ondanks dat er geen grote aantallen vliegen is het wel zeer gevarieerd wat soorten betreft. De eerste smaakmaker in de vorm van een Velduil word gezien, dit is een hele schaarse soort voor de telpost. Voor het middaguur worden nog een Visarend, 1 Zwarte Wouw en 2 Engelse Kwikstaarten genoteerd.

Grote Zilverreiger (Egretta alba) - Foto gemaakt op de Telpost Kamperhoek
Grote Zilverreiger | Egretta alba
Zomertaling (Anas querquedula) - Foto gemaakt op de Telpost Kamperhoek
Zomertaling | Anas querquedula

Alle hoop is op de middag gevestigd omdat de omstandigheden goed zijn voor rovers en andere thermiekers. Dit weten ook de tellers getuige hun grote aantal. De aftrap word gegeven door een Rode Wouw die gezien word tussen 1 en 2 uur. Daarna volgen nog 10 Zwarte Wouwen, 2 Grauwe Kiekendieven, 1 Zwarte Ooievaar en een Kraanvogel. Er worden 37 Torenvalken geteld en dit is een nieuw dagrecord. Een Ortolaan komt roepend over de telpost. Met in totaal 88 verschillende soorten word het een uitstekende dag. Voor een compleet overzicht van de telling klik hier.

Omdat de omstandigheden op dinsdag nog steeds goed zijn sta ik om 6 uur weer op de telpost. Al vrij snel word dit beloond met een Europese Kanarie die roepend over komt vliegen. Een uur later zien we een tweede Euro! Een Duinpieper word gehoord en de vogel roept meerdere malen maar kan helaas niet gevonden worden. 2 Krooneenden vliegen over de telpost en een vrouwtje Grauwe Kiekendief word genoteerd. Een groepje steltjes brengt wat verwarring tot we zien dat het Kemphanen zijn, met 27 exemplaren is dit een nieuw dagrecord. Andere leuke soorten zijn 1 Zwarte Ooievaar, 1 Zwarte Wouw, 2 Rode Wouwen en een Grauwe Gors. Voor een compleet overzicht van de telling klik hier.

Foto gemaakt op de Telpost Kamperhoek
Foto gemaakt op de Telpost Kamperhoek

Terug kijkend op de afgelopen dagen valt het vrijwel ontbreken van de Graspiepers op. We zitten nu normaal in de piek van deze soort. Waarschijnlijk hebben ze dit jaar een andere route genomen.