Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) - Foto gemaakt in Fochteloërveen
Bonte Vliegenvanger | Ficedula hypoleuca

In het Lauwersmeer werden deze week een Poelruiter en een Grauwe Franjepoot regelmatig gezien. Voldoende reden om nog een keer een rondje noord Nederland te doen. Zaterdag ben ik vanwege het slechte weer niet weg geweest maar zondag zag het er iets gunstiger uit.

Alwin en Jan Verhoeven wilden ook wel weg en zaterdag avond werd afgesproken dat we de volgende ochtend om 6 uur bij de pomp achter Zwolle zouden staan. Om 4.30 uur haalde ik Jan op in Uden en reden richting Zwolle. Ruim op tijd kwamen we aan en we besloten eerst een Kwartelkoning te proberen in de uiterwaarden. Na een kwartier zoeken en luisteren hadden we nog geen Kwartelkoning. Wel konden we een Sprinkhaanzanger, Braamsluiper en andere vogels noteren op de daglijst.

Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) - Foto gemaakt in Fochteloërveen
Bonte Vliegenvanger | Ficedula hypoleuca
Roodhalsfuut | Podiceps grisegena

Onderweg naar de pomp kwamen we Alwin tegen. We dronken nog een bak koffie alvorens we met 1 auto verder reden naar Diependal waar we de dag zouden beginnen. Vanuit de hut zagen we 6 Roodhalsfuten en het nest voor de hut was nu leeg. Af en toe zag je de vogels nog wel richting het nest zwemmen maar het ei wat vorige week duidelijk zichtbaar was leek nu niet meer aanwezig te zijn. Een Blauwborst zat te zingen en ook 3 Lepelaars werden gezien. Terug bij de parkeerplaats konden we nog een Goudhaan een Boomklever en een Matkop noteren. Ook vandaag was Diependal goed voor 59 soorten. We reden verder naar Fochteloërveen en onderweg konden we een Ringmus mooi op de foto zetten. Op de Fochteloërveenweg zagen we veel Grauwe Vliegenvangers en een Spotvogel poseerde mooi voor de camera. Bij de kijkhut maakte we de gebruikelijke wandeling. Een Paapje liet zich kort benaderen en opnieuw werden leuke foto’s gemaakt. De vogels werken erg goed mee vandaag. 2 jonge Dodaars werden opgemerkt, de vogels drijven als schilpadden op het water en duiken veelvuldig. Een Geoorde Fuut kon ook aan de daglijst worden toegevoegd.

Volgende stop werd de uitkijktoren. Onderweg werden nog Appelvinken gezien en we stopten bij een grote gemengde groep Mezen. Deze bestond voornamelijk uit Staartmezen en verder Zwarte Mezen en Matkoppen. Op weg naar de naar de uitkijktoren zien we naast een Boomkruiper niet veel. Alwin ontdekt na goed speuren 4 Kraanvogels vanuit de toren. Verder is het hier rustig dus we lopen terug naar de auto. Het is ongeveer 11 uur en tijd om richting het Lauwersmeer te gaan. Onderweg zien we een Bonte Vliegenvanger die we vanuit de auto prachtig op de foto kunnen zetten.

Paapje (Saxicola rubetra) - Foto gemaakt in Fochteloërveen
Paapje | Saxicola rubetra
Ringmus (Passer montanus) - Foto gemaakt in Fochteloërveen
Ringmus | Passer montanus

De rit naar het Lauwersmeer gaat snel en rond 12 uur komen we aan in de Ezumakeeg zuid. Hier is de Poelruiter het meest gemeld. Na ongeveer 5 minuten zoeken vind ik op afstand de Poelruiter (272) die foerageert op een slikje. De vogel zit helaas te ver weg voor een foto. Verder zien we hier enorm veel Zwarte Ruiters, 2 Kleine Strandlopers, 1 Bosruiter, enkele Groenpootruiters, Kanoeten en Bonte Strandlopers. Ook vliegen er enorme aantallen Gier- Boeren en Oeverzwaluwen. Niet minder dan 25 Casarca’s worden geteld. Het begint nu te waaien en er komen wat buien aan. We besluiten om een hapje te gaan eten en hier later op de middag terug te komen. Voordat we gaan eten rijden we eerst nog een rondje in de haven. Een Zwarte Roodstaart, Noordse Stern en een Grote Mantelmeeuw worden nog bijgeschreven. Na de lunch rijden we de kustweg in voor een inspectie aan het wad. De Zilverplevieren ontbreken vandaag volledig en we zien hier nu wel veel Wulpen. Ook een aantal Eiders met jongen kunnen worden genoteerd.

Spotvogel (Hippolais icterina) - Foto gemaakt in Fochteloërveen
Spotvogel | Hippolais icterina

Volgende stop is de kijkhut bij het Jaap Deensgat. Vanuit de hut zien we weer grote aantallen Zwarte Ruiters. Verder is er niet veel nieuws te zien en we rijden door naar het Zomerhuisbos. De wind is wederom flink toegenomen en we besluiten hier geen wandeling te maken maar om meteen door te rijden naar de Ezumakeeg. We parkeren de auto op een manier dat we erachter kunnen schuilen voor de wind. Het is nog steeds erg vol met vogels. Enkele Zwarte Sternen en Dwergmeeuwen worden gezien. Een Slechtvalk doet alle vogels opvliegen maar krijgt niets te pakken. Nadat de vogels zijn neergestreken ontdekt Alwin de Grauwe Franjepoot. Hij geeft aanwijzingen waar de vogel zit maar deze besluit weg te vliegen met alle andere aanwezige steltjes. In de grote groep vliegende vogels ontdek ik een klein steltje wat wel eens de Grauwe Franjepoot zou kunnen zijn. Waar deze vogel neerstrijkt word opnieuw gezocht en nu is het Jan die de Grauwe Franjepoot (273) terug vind. Na een kwartier of zo breekt er opnieuw paniek uit. Een Boomvalk scheert langs ons heen en heeft in zijn klauwen een Zwaluw die hij achter ons op een paaltje oppeuzelt. We brengen nog een bezoek aan het noordelijke gedeelte en hier vinden we nog een Zomertalingom de dag mee af te sluiten.

Het is een beste dag geweest en we hebben 121 soorten op de lijst weten te krijgen. De jaarlijst is gegroeid naar 273 soorten.