18-05-2022 - Eileg Koekoek

Soms als je in het veld bent maak je iets mee dat je misschien maar één keer in je leven mag aanschouwen. Vorig jaar hadden we zo’n moment met parende Geelgorzen. Dit jaar mochten we de eileg van een Koekoek aanschouwen.

Koekoek | Cuculus canorus
Koekoek | Cuculus canorus
Koekoek | Cuculus canorus
Koekoek | Cuculus canorus
Koekoek | Cuculus canorus
Koekoek | Cuculus canorus
Koekoek | Cuculus canorus
Koekoek | Cuculus canorus
Koekoek | Cuculus canorus
Koekoek | Cuculus canorus
Koekoek | Cuculus canorus
Koekoek | Cuculus canorus

Een vrouwtje Koekoek (bruine vorm) houdt de omgeving goed in de gaten vanwege de vele nestelende Kleine Karekieten. Plotseling vliegt ze op in de richting van het riet. Ze vliegt recht op ons af maar door het riet raakt ze uit het zicht. Ze verblijft ongeveer 30 seconden in het riet alvorens ze weer terugvliegt naar dezelfde boom. Hier zien we dat ze een ei van een Kleine Karekiet in haar snavel heeft. Wanneer de Koekoek een ei legt zal ze altijd een ei uit het nest meenemen. De Koekoek eet vervolgens dit ei op. Na de maaltijd zit ze rustig wat te poetsen. Ze verplaatst zich naar een andere tak en vliegt enkele minuten later weg. Tijdens het wegvliegen horen we de specifieke eileg roep. Het in de buurt aanwezige mannetje krijgt het signaal dat er weer werk aan de winkel is.

Koekoek | Cuculus canorus
Koekoek | Cuculus canorus
Koekoek | Cuculus canorus
Koekoek | Cuculus canorus
Koekoek | Cuculus canorus
Koekoek | Cuculus canorus

Het is verder een mooie avond en we genieten van de aanwezige Blauwborsten en overvliegende Eenden en Lepelaars.

Koekoek | Cuculus canorus
Koekoek | Cuculus canorus
Krooneend | Netta rufina
Krooneend | Netta rufina
Krooneend | Netta rufina
Krooneend | Netta rufina
Kuifeend | Aythya fuligula
Kuifeend | Aythya fuligula
Lepelaar | Platalea leucorodia
Lepelaar | Platalea leucorodia
Lepelaar | Platalea leucorodia
Lepelaar | Platalea leucorodia