01-06-2022 - Maandlijst voor juni

Mei is voorbij en de eerste van de nieuwe maand staat meestal in het teken van de maandlijst. De doelsoorten voor 1 juni zijn Purperkoet, Italiaanse Mus en voor Maartje telt nog de Withalsvliegenvanger.

Withalsvliegenvanger | Ficedula albicollis | Foto gemaakt in de Eyserbosschen nabij Eys
Withalsvliegenvanger | Ficedula albicollis | Foto gemaakt in de Eyserbosschen nabij Eys
Withalsvliegenvanger | Ficedula albicollis | Foto gemaakt in de Eyserbosschen nabij Eys
Withalsvliegenvanger | Ficedula albicollis | Foto gemaakt in de Eyserbosschen nabij Eys
Withalsvliegenvanger | Ficedula albicollis | Foto gemaakt in de Eyserbosschen nabij Eys
Withalsvliegenvanger | Ficedula albicollis | Foto gemaakt in de Eyserbosschen nabij Eys

We willen beginnen met de Withalsvliegenvanger dus vroeg in de ochtend rijden we naar Zuid Limburg waar de vogel al een paar dagen zit. Bij aankomst horen we hem al meteen zingen. De zon is nog maar pas op en het is nog te donker voor foto’s. We wachten op beter licht. De Withalsvliegenvanger laat zich fraai zien en blij met de plaatjes rijden we naar Alblasserdam.

Withalsvliegenvanger

Doelsoort is de Purperkoet die hier al sinds december zit. Pieter Doorn en Henk Schut waren al aanwezig en er was nog geen spoor te bekennen van de vogel. We besluiten te wachten op de bekende locatie. Maartje gaat de oevers afzoeken en na 3 kwartier is het Henk die de Purperkoet plots in beeld krijgt. Snel wordt Maartje gebeld maar de vogel is alweer uit beeld. Henk en Pieter vertrekken naar de Italiaanse Mus en wij wachten nog 1.5 uur voordat de Purperkoet zich eindelijk weer liet zien. We hoefden ons niet te vervelen tijdens het wachten vanwege de voorbij vliegende Purperreigers en Zwarte Sterns.

Purperkoet | Porphyrio porphyrio | Foto gemaakt in Alblasserdam
Purperkoet | Porphyrio porphyrio | Foto gemaakt in Alblasserdam
Bergeend | Tadorna tadorna | Foto gemaakt in Alblasserdam
Bergeend | Tadorna tadorna | Foto gemaakt in Alblasserdam
Fuut | Podiceps cristatus | Foto gemaakt in Alblasserdam
Fuut | Podiceps cristatus | Foto gemaakt in Alblasserdam
Purperreiger | Ardea purpurea | Foto gemaakt in Alblasserdam
Purperreiger | Ardea purpurea | Foto gemaakt in Alblasserdam
Visdief | Sterna hirundo | Foto gemaakt in Alblasserdam
Visdief | Sterna hirundo | Foto gemaakt in Alblasserdam
Zwarte Stern | Chlidonias niger | Foto gemaakt in Alblasserdam
Zwarte Stern | Chlidonias niger | Foto gemaakt in Alblasserdam

We reden nu naar Garderen voor de Italiaanse Mus die er nog steeds zit. Pieter en Henk hadden de vogels inmiddels gezien. Vanwege een flinke file kwamen we pas aan rond 5 uur. De Italiaanse Mus was echter meteen te bekijken en er werden een aantal leuke foto’s gemaakt.

Italiaanse Mus | Passer italiae | Foto gemaakt in Garderen
Italiaanse Mus | Passer italiae | Foto gemaakt in Garderen
Italiaanse Mus | Passer italiae | Foto gemaakt in Garderen
Italiaanse Mus | Passer italiae | Foto gemaakt in Garderen
Italiaanse Mus