Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) - Foto gemaakt in het Zuidlaardermeer
Rietzanger | Acrocephalus schoenobaenus

Het overlijden van Mary, mijn vrouw, is nog erg vers maar ik moet de draad weer op gaan pakken. Mijn familie uit Schotland is zondag vertrokken en nu pas merk ik hoe stil het is geworden in huis. Mary had erop aangedrongen dat ik door moest gaan en zodoende werd met Alwin, Pieter en Maartje een Big Day in de noordelijke provincies afgesproken. Ik haalde Alwin om 0.30 uur op in Heumen en om 1.30 uur pikte we Pieter en Maartje op bij een pompstation bij Staphorst.

Witwangstern (Chlidonias hybrida) - Foto gemaakt in het Zuidlaardermeer
Witwangstern | Chlidonias hybrida
Witwangstern (Chlidonias hybrida) - Foto gemaakt in het Zuidlaardermeer
Witwangstern | Chlidonias hybrida

We reden verder naar de Onlanden - Peizerwering waar we een Kleinst Waterhoen verwachtten. Rond 2.45 uur kwamen we hier aan en tot onze verbazing hoorde we een Klein Waterhoen roepen. Deze was niet verwacht en het was een mooie opening van de dag. We hoorden hier ook diverse Porseleinhoenen roepen en een zingende Sprinkhaanzanger werd genoteerd. Even werd door mij een roep van een Kleinst Waterhoen gehoord maar het ging te snel om hier zeker van te zijn. We hebben nog enige tijd gewacht op een Kleinst maar zonder resultaat. De aanwezige Folkert Jan Hoogstra wist een andere plek voor het Kleinst en hij zou ons voor rijden. Onderweg werd nog een Ransuil gescoord!

Boerenzwaluw (Hirundo rustica) - Foto gemaakt in het Zuidlaardermeer
Boerenzwaluw | Hirundo rustica
Boerenzwaluw (Hirundo rustica) - Foto gemaakt in het Zuidlaardermeer
Boerenzwaluw | Hirundo rustica

Folkert Jan nam ons mee naar de Onlanden – Blauwvennen waar we meteen 2 baltsende Roerdompen konden noteren. Een Snor liet zijn ratel horen en af en toe hoorde we een baltsende Zomertaling. Na een half uur wachten hadden we nog steeds geen Kleinst waterhoen en besloten we verder te gaan. We namen afscheid van Folkert Jan en zetten koers naar het Dwingelderveld. Na zo’n 50 km rijden parkeerden we de auto en vrijwel meteen hoorde we een baltsende Nachtzwaluw. Ook de Houtsnip kon snel aan de lijst worden toegevoegd en een roepende Bosuil werd blij opgeschreven. Het ochtendconcert begon langzaam op gang te komen en we noteerden Roodborst, Grote Lijster en Wielewaal. We wachten tot het licht begon te worden en begonnen aan een wandeling. Een verwachte Roodhalsfuut werd gevonden en hier troffen we ook een Lepelaar aan. Tijdens de wandeling werden de volgende soorten genoteerd: Gekraagde Roodstaart, Grasmus, Blauwborst, Boompieper, Kool en – Pimpelmees, Matkop, Grauwe Vliegenvanger, Bonte Vliegenvanger, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Merel, Zanglijster, Roodborsttapuit, Boomkruiper en Zwarte Specht.

Een plek voor een Wilde Zwaan werd zonder succes bezocht en daarna reden we verder naar Fochteloërveen. Een Geoorde Fuut werd snel gevonden en tussen de Kokmeeuwen vond Alwin een tweede kalenderjaar Zwartkopmeeuw. Ook het Paapje ontbrak niet aan de lijst en vanuit de auto zagen we nog 2 Boomvalken en op onze Spotvogel plek vonden we ook nu weer een zingende Spotvogel. We reden verder naar het Aeckingerzand. Hier werden Boomleeuwerik, Boomklever, Tapuit, Groene Specht, en Goudhaan bijgeschreven.

Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) - Foto gemaakt in het Zuidlaardermeer
Rietzanger | Acrocephalus schoenobaenus
Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) - Foto gemaakt in Fochteloërveen
Geoorde Fuut | Podiceps nigricollis

De volgende bestemming werd het Zuidlaardermeer waar ook dit jaar weer Witwangsternen aan het broeden zijn geslagen. Het stuur werd overgedragen aan Alwin en na een rit van 60 km werd de auto geparkeerd en begonnen we aan de wandeling. Onderweg werd de eerste Kleine Karekiet van de dag genoteerd. De Witwangsternen vonden we op dezelfde plek als vorig jaar, in totaal telde ik ongeveer 20 vogels. Het wemelde hier van de Geoorde Futen en Pieter telde niet minder dan 50 exemplaren!! Verder noteerden we nog de Zwarte Stern en bij de parkeerplek werd nog een Buidelmees gehoord. Een poging voor de Steltkluut aan de andere kant van het natuurgebied liep op niets uit.

Onze nieuwe bestemming werd Blijham waar we een Grauwe Kiekendief wilden scoren. Onderweg werd het Blauwe Bos nog zonder succes geïnspecteerd voor een Fluiter. Bij Blijham geen Grauwe Kiek maar wel een roepende Kwartel en 2 Patrijzen waar we erg blij mee waren.

Noordse Stern (Sterna paradisaea) - Foto gemaakt in de Eemshaven
Noordse Stern | Sterna paradisaea
Noordse Stern (Sterna paradisaea) - Foto gemaakt in de Eemshaven
Noordse Stern | Sterna paradisaea

Onderweg naar de Eemshaven zagen we toch nog een mannetje Grauwe Kiekendief en troffen we Folkert Jan weer. Hij wist een plek voor een Europese Kanarie die werd bezocht, helaas was de vogel onvindbaar. Folkert Jan was ook op weg naar de Eemshaven en we besloten om hem te volgen. Bij de telpost De Noordkaap werden de telescopen opgesteld. Doel was een Terekruiter die hier gisteren gezien was. Na 10 minuten zoeken riep Folkert Jan: ik heb hem!! En inderdaad op niet al te grote afstand zat een mooie Terekruiter die zich mooi liet bekijken. Dit was een niet verwachte goede soort voor de Big Day. Verder zagen we hier nog Kleine Strandloper, Rosse Grutto, Kanoet, Steenloper, Kluut, Groenpootruiter en Bonte Strandloper. Op een paaltje werd ook nog een Smelleken gevonden, ook een goede soort. In de Eemshaven zelf werd de Visdieven kolonie bezocht en hier vonden we enkelen Noordse Sternen.

We zaten inmiddels rond de 120 soorten en het werd tijd om het Lauwersmeer te bezoeken. We begonnen bij de Kustweg waar een Noordse Nachtegaal dezelfde ochtend gehoord was, wij konden de vogel niet gevonden krijgen. Wel hoorde we hier een Braamsluiper. De wadkant werd geïnspecteerd en hier zagen we de Regenwulp, Grote Mantelmeeuw en Rotgans. In de Bantpolder vonden we maar liefst 21 Morinelplevieren! We reden nu verder naar de Ezumakeeg. In het zuidelijke deel werden Temmincks Strandloper, Bosruiter, Kemphaan, Rouwkwikstaart, Blauwe Kiekendief en Krombekstrandloper genoteerd. Een bezoek aan de noordelijke Keeg leverde geen nieuwe soorten meer op.

Het was inmiddels rond 20.00 uur geworden en we vonden het wel genoeg zo. De magen begonnen ook te knorren en het werd tijd voor een hapje. In de auto werd de daglijst opgemaakt die uitkwam op 143 soorten. Zeker niet verkeerd en daartussen zaten voor mij nog 17 nieuwe jaarsoorten. Hiermee is de jaarlijst gegroeid tot 256 soorten.