Telpost de Kamperhoek
Telpost de Kamperhoek

Zondag ochtend rijd ik om 5.30 uur weg uit Uden richting de Kamperhoek. Ik verlaat Uden met een heldere lucht maar net voorbij Den Bosch rijd ik een dichte mist in. Gemengde gevoelens treden op in mezelf met de wetenschap dat als er mist is dit meestal in de Flevopolder nog heftiger is. Toch rijd ik door en bij de pomp net voorbij Eemnes stop ik voor koffie. Ook hier is het nog steeds erg mistig en het ziet er niet goed uit. Ik rijd verder met de lekkere geur van verse koffie die zich verspreid in de auto. Bij het binnenrijden van de polder klaart het zomaar op. Ik ben nog niet overtuigd door ervaringen uit het verleden maar naarmate ik verder noordelijk rijd word het zelfs beter.

Op de telpost staan al 3 tellers de vogels te noteren die overvliegen. Opvallend zijn nu al de aantallen Spreeuwen en Kolganzen. In het eerste uur worden er 5141 Spreeuwen geteld, het zijn meestal groepen die bestaan uit honderden exemplaren. Tussen 8 en 9 uur worden er “maar” 2891 geteld maar we noteerden wel 1974 Kolganzen, een hoog aantal op deze tijd van het jaar. Ook van 9 tot 10 uur zakken de aantallen Spreeuwen verder in en worden maar 1986 vogels geteld. Normaal tellen we alleen grote aantallen Spreeuwen in de vroege ochtend dus we denken dat het voorbij is. Dan ineens nemen de aantallen in het volgend uur enorm toe, er worden van 10 tot 11 uur 9115 vogels geteld! Waarschijnlijk zijn de vogels door het optrekken van de mist elders gemotiveerd om toch te vliegen. Van 11 tot 12 worden opnieuw 9775 vogels geteld en ook van 12 tot 13 uur gaat het gewoon door getuige de 7206 vogels die genoteerd worden.

Smelleken (Falco columbarius) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Smelleken | Falco columbarius

Daarna nemen de grote aantallen duidelijk af maar er vliegen nog steeds leuke groepen. In totaal worden vandaag 40034 Spreeuwen geteld, dit is een nieuw voorjaar record op de Kamperhoek. En dat op 7 april, normaal zien we de Spreeuwen trek tot midden maart en daarna is het eigenlijk gedaan met de grote aantallen. Ook de Kolganzen deden het erg goed met in totaal 12.644 exemplaren, dit is de op één na beste voorjaar telling voor de Kolgans voor de Kamperhoek. Voor de Kokmeeuw werd voor de Kamperhoek een nieuw dagrecord behaald met 9682 vogels! Het oude record dateert van 25-03-2007 en stond op 5789 vogels.

Verder werden er leuke soorten zoals Visarend, Smelleken, Rosse Grutto (zeer schaars op de telpost) en Wilde Zwaan genoteerd. Ik moest om 14.00 uur stoppen en zou daarvan nog spijt gaan krijgen. Ico en Mervyn bleven op de telpost en na 18.30 begonnen er grote aantallen Smienten te vliegen. De aantallen liepen hard op en de teller kwam tot over de 24.000 exemplaren. Dit is natuurlijk een nieuw dagrecord voor de telpost en zelfs de op één na beste telling van Nederland voor de Smient. Deze eer valt nog steeds aan Scheveningen met 56.777 Smienten op 30-12-1978. Voor een volledig overzicht van de telling klik hier.