Monniksgier (Aegypius monachus) - Foto gemaakt nabij Hellendoorn
Monniksgier | Aegypius monachus

Na een redelijk aantal meldingen van Monniksgieren in België en Nederland kregen ook wij een kans deze vogel op de Nederlandse lijst bij te schrijven.

Monniksgier (Aegypius monachus) - Foto gemaakt nabij Hellendoorn
Monniksgier | Aegypius monachus
Monniksgier (Aegypius monachus) - Foto gemaakt nabij Hellendoorn
Monniksgier | Aegypius monachus

Er lijkt dit jaar wel iets te zijn met de Monniksgieren. Het begon in België met de melding van een Monniksgier enkele weken geleden. Deze vogel verbleef enkele dagen in de buurt van Mechelen en bleek gezenderd. Deze vogel kon worden gevolgd en hij heeft ook nog even boven Nederland in de buurt van Budel gevlogen maar is door niemand opgemerkt. Deze vogel zit nu in Zweden. Daarna werd op 20 mei een tweede vogel in België waargenomen, deze vogel bleek geringd te zijn. De vogel werd ook door enkele vogelaars op 21 mei nabij Maastricht gezien. Deze vogel bleek geringd en is later nog in het zuiden van België waargenomen.

Monniksgier (Aegypius monachus) - Foto gemaakt nabij Hellendoorn
Monniksgier | Aegypius monachus
Monniksgier (Aegypius monachus) - Foto gemaakt nabij Hellendoorn
Monniksgier | Aegypius monachus
Monniksgier (Aegypius monachus) - Foto gemaakt nabij Hellendoorn
Monniksgier | Aegypius monachus

Op 24 mei werd weer een Monniksgier gemeld maar nu in het noorden van Nederland in de buurt van Groningen. Deze vogel vloog rond 10 uur op en verdween uit beeld van de aanwezigen vogelaars. Deze vogel bleek niet geringd te zijn en moest dus een andere zijn dan die eerder in België gezien was. Om half tien s ’avonds werd een Monniksgier gemeld in Overijssel. Er verschenen enkele foto’s op internet die voldoende waren om ervoor te zorgen dat we vroeg in de ochtend in de buurt van Hellendoorn moesten zijn waar de vogel gemeld was. Een precieze locatie was helaas niet voor handen.

Monniksgier (Aegypius monachus) - Foto gemaakt nabij Hellendoorn
Monniksgier | Aegypius monachus
Monniksgier (Aegypius monachus) - Foto gemaakt nabij Hellendoorn
Monniksgier | Aegypius monachus

Met Alwin werd om 8 uur afgesproken op een carpool plek bij de afslag A50 naar de A1. Mooi op tijd vervolgden wij onze weg richting Hellendoorn. Onderweg werd een plek uitgekozen om te wachten totdat de Monniksgier gemeld werd of dat wij hem zelf zagen. De app-groep van Dutch Birding was opengesteld en zou ons van de nodige informatie verzien. We parkeerden onze auto op een hooggelegen gedeelte waarvan uit we de hele Sallandse Heuvelrug konden overzien. De melding via de app groep met een foto van de Monniksgier en een locatie bracht het adrenaline peil flink omhoog en de ingeschonken koffie belandde op het wegdek. De route werd in het navigatiesysteem geklopt en we bleken vlakbij te zijn. Na een rit van ongeveer 5 minuten troffen we de ontdekker Tom Schoonhoff en hij wees ons de boom aan waar de Monniksgier inzat. Er was verder nog niemand anders aanwezig. De vogel werd op DBalerts doorgegeven en via de app groep werd een exacte locatie via Google maps gedeeld. Het duurde niet lang voordat het flink druk werd met vogelaars die ook in buurt of onderweg waren.

Orpheusspotvogel (Hippolais polyglotta) - Foto gemaakt in Sint-Michielsgestel
Orpheusspotvogel | Hippolais polyglotta
Orpheusspotvogel (Hippolais polyglotta) - Foto gemaakt in Sint-Michielsgestel
Orpheusspotvogel | Hippolais polyglotta

De Monniksgier zat rustig in de boom en af en toe werden de veren gepoetst. Duidelijk was te zien dat deze vogel geen ring droeg en het wel eens dezelfde kon zijn als die van Groningen. De boom stond vlakbij een motorcross terrein waar om 10 uur een wedstrijd zou starten. De verwachting was dan ook dat hij om 10 uur de lucht in zou gaan. Dit bleek niet het geval en het duurde nog tot bijna half twaalf voordat de vogel op de wieken ging. In een minuut of 15 had de imposante vogel hoogte gewonnen en verdween hij in zuidelijke richting. Later op de dag werd de vogel nog in België waargenomen. Foto’s wezen uit dat het inderdaad om dezelfde vogel ging als in Groningen. Indien de Monniksgier aanvaard wordt dan stijgt mijn Nederlandse lijst naar 450 soorten. Voor Maartje is dit soort nummer 438. De dag was nog niet voorbij en onderweg naar huis werden nog een Kwartelkoning in Zwolle en een Orpheusspotvogel in Sint-Michielsgestel bezocht.