Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) - Foto gemaakt op de telpost Kamperhoek
Bruine Kiekendief | Circus aeruginosus

Zaterdag ochtend sta ik weer op de Kamperhoek om half zeven in de ochtend. Er staat een matige noorden wind met een tikje oost.Met een half bewolkte lucht ziet het er eigenlijk niet verkeerd uit. Het is wel koud maar er vliegen al redelijke aantallen vogels.

Gaai (Garrulus glandarius) - Foto gemaakt op de telpost Kamperhoek
Gaai | Garrulus glandarius
Gaai (Garrulus glandarius) - Foto gemaakt op de telpost Kamperhoek
Gaai | Garrulus glandarius

Enkele Boompiepers worden gehoord en we tellen regelmatig groepjes Graspiepers. Een Zwarte Roodstaart vliegt achter ons door en volgt de dijk richting de Ketelbrug. Van 7 tot 8 uur nemen de aantallen Graspiepers iets toe en in een uur worden er iets meer dan 300 geteld. Dan volgt het zogenaamde ochtenddipje op de Kamperhoek en de aantallen vallen sterk terug. Dit duurt tot iets na 9 uur nu nemen de aantallen fors toe. We zien nu af en toe grote groepen (tot 100ex) Graspiepers. Een groepje Gaaien waagt de oversteek maar komt halverwege weer terug. Uiteindelijk vertrekken deze vogels toch maar nu in het gezelschap van enkele Eksters.

Beflijster (Turdus torquatus) - Foto gemaakt op de telpost Kamperhoek
Beflijster | Turdus torquatus

Na 11 uur begint de wind te draaien naar pal noord en later naar het noordwesten. Dit heeft onmiddellijk invloed op de aantallen die nu sterk afnemen. Er wordt nog geteld tot 1 uur in de hoop op roofvogeltrek maar we moeten het doen met een eenzame Kraanvogel die in zuidelijke richting over de telpost vliegt. Voor een compleet overzicht van de telling klik hier.

Witte Kwikstaart (Motacilla alba) - Foto gemaakt op de telpost Kamperhoek
Witte Kwikstaart | Motacilla alba
Zilvermeeuw (Larus argentatus) - Foto gemaakt op de telpost Kamperhoek
Zilvermeeuw | Larus argentatus

Zondag zijn de weer voorspellingen nog slechter maar toch besluit ik te gaan. Om half zeven arriveer ik op de telpost en er staat een matige wind die pal noord staat en koud aanvoelt. Het is vrijwel geheel bewolkt maar het zicht is goed. Een adulte Pontische Meeuw vliegt voorbij de telpost maar er vliegen nauwelijks zangvogels. De aantallen Graspiepers blijven beperkt tot niet meer dan 40 exemplaren per uur. 2 Groenpootruiters vliegen over de telpost en op grote hoogte word een Middelste Zaagbek gezien.

Kuifeend (Aythya fuligula) - Foto gemaakt op de telpost Kamperhoek
Kuifeend | Aythya fuligula

De gasttellers besluiten om 10 uur te stoppen en zij missen op 5 minuten 2 Europese Kanaries die recht op de telpost afvliegen. De vogels draaien richting de dijk en de gele stuit kan duidelijk gezien worden. Ze vliegen richting de Ketelbrug maar draaien om en vliegen voor de telpost langs richting de hoogspanningsmasten. Daar steken zij het Ketelmeer over, dit zijn de eerste van het seizoen. Een solitaire Beflijster komt aangevlogen en vliegt halverwege het Ketelmeer en draait dan om. De inmiddels flink toegenomen wind is hem waarschijnlijk tocht te sterk. Voor een volledig overzicht van de telling klik hier. Om 1 uur stop ik met tellen omdat er vrijwel niets meer vliegt. Het is wachten op betere wind!