Grijze Junco (Junco hyemalis) - Foto gemaakt in Beijum
Grijze Junco | Junco hyemalis

De start van 2015 begon dit keer niet zoals gebruikelijk met een Big Day op de eerste. Vanwege de operatie was ik nog te zwak en had nog veel pijn. Op 3 januari waagde ik me voor het eerst weer buiten en in de buurt van Uden werden de eerste soorten van het jaar bijgeschreven. Het weer buiten zijn en het vogelen beviel me uitstekend en het duurde niet lang of ik durfde de eerste twitch van het jaar aan. Op 5 januari werd de Oosterse Tortel in Vlaardingen bezocht en er werd een rondje Zeeland aan toegevoegd. Dit ging redelijk zodat een Kleine Vliegenvanger, die gevonden werd in Winterswijk, een must was voor de maandlijst. Het vogelen gaf me de afleiding die ik nodig had en ik ging dan ook veel op pad. Eind januari stond de teller op 155 soorten met bijzonderheden als Kleine Topper, Hop, Buffelkopeend, Arendbuizerd, Amerikaanse Oeverloper en Kleine Trap.

Woestijngrasmus (Sylvia nana) - Foto gemaakt op Terschelling
Woestijngrasmus | Sylvia nana
Bruine Boszanger (Phylloscopus fuscatus) - Foto gemaakt in Stavoren
Bruine Boszanger | Phylloscopus fuscatus

In februari ging ik weer halve dagen werken en tijdens een zoektocht naar een Ringsnaveleend in Vlaardingen werd een Grijze Junco gemeld. Er werd geen moment getwijfeld en onmiddellijk werd koers gezet naar Beijum (Groningen) waar de vogel gezien werd. Na een zenuwachtige rit zagen we de vogel vrijwel meteen na aankomst. Een prachtige eerste nieuwe voor het jaar, helaas waren er nu geen foto kansen maar dat zou ik later nog goed maken. De Junco heeft er gezeten tot begin april. Februari was vooral leuk voor de maandlijst met soorten als Kleine Geelpootruiter, Dwerggors, Hop en Zwarte Ooievaar. Op het eind van de maand stond de teller op 186 soorten en het telseizoen op de Kamperhoek kon beginnen.

Oosterse Tortel (Streptopelia orientalis) - Foto gemaakt in Vlaardingen
Oosterse Tortel | Streptopelia orientalis
Kleine Vliegenvanger (Ficedula parva) - Foto gemaakt in de omgeving van Winterswijk
Kleine Vliegenvanger | Ficedula parva
Hop (Upupa epops) - Foto gemaakt in de omgeving van Delfgauw
Hop | Upupa epops

De eerste teldag op de Kamperhoek was een onderhoudende dag met een leuk aantal vogels en met 53 soorten best goed. Op 4 maart had ik mijn eerste check in de kliniek in Gronau (Duitsland). Uit de testen bleek dat er geen spoor meer van prostaat kanker te bekennen was en ook waren er geen nadelige gevolgen van de operatie zichtbaar. Ik had nog wel vaak pijn, maar dit zou overgaan zo werd mij verzekerd. Na de controle ben ik weer voor 100% aan het werk gegaan. Op 13 maart (mijn verjaardag) werd de Kuifleeuwerik van Den Bosch onverwachts gemeld. Omdat we op de terugweg van de Kamperhoek waren werd hij even bezocht. Op de Kamperhoek bleef het in maart erg stil en de tellingen vielen zwaar tegen. Eind maart stond de teller op 195 soorten en de enige vermelding waardige soort was een Rosse Franjepoot.

Buffelkopeend (Bucephala albeola) - Foto gemaakt in Barendrecht
Buffelkopeend | Bucephala albeola
Havik (Accipiter gentilis) - Foto gemaakt in de omgeving van Oss
Havik | Accipiter gentilis
Amerikaanse Oeverloper (Actitis macularius) - Foto gemaakt in de omgeving van Wevershoof
Amerikaanse Oeverloper | Actitis macularius

Ook in april vielen de tellingen erg tegen en dit is mijn slechtste voorjaar telling ooit op de Kamperhoek. Een Blauwstaart die gevonden werd in Noordwijk op de tiende moest worden gedaan voor de maandlijst. Op 11 april werd een Thayers Meeuw ontdekt bij Egmond, de vogel zat tussen duizenden andere Meeuwen. Ik besloot de volgende dag naar de Kamperhoek te gaan en zodra de Thayers gevonden werd meteen naar Egmond te rijden. De ochtend op de Kamperhoek duurde niet lang en om 10 uur kon ik de Thayers Meeuw, een nieuwe soort voor Nederland op mijn lijst bijschrijven. April verliep in ieder geval wat soorten betreft beter dan maart en naast de Thayers Meeuw zag ik nog Bladkoning, Poelruiter, Iberische Tjiftjaf, Woestijntapuit, Griel, Waterspreeuw en Poelsnip. De lijst stond nu op 244 soorten.

Roze Spreeuw (Pastor roseus) - Foto gemaakt in Vlaardingen
Roze Spreeuw | Pastor roseus
Roodhalsfuut (Podiceps grisegena) - Foto gemaakt in de haven van Lauwersoog
Roodhalsfuut | Podiceps grisegena
Amerikaanse Oeverloper (Actitis macularius) - Foto gemaakt in de omgeving van Wevershoof
Amerikaanse Oeverloper | Actitis macularius

Mei was een korte maand voor me in Nederland omdat ik de laatste 2 weken naar Noord-Spanje zou gaan. De maand begon wel lekker met een hele mooie Blonde Ruiter in zomerkleed. Ook andere leuke soorten zoals Amerikaanse Smient, Roodstuitzwaluw, Citroenkwikstaart, Roodkopklauwier en Terekruiter werden gedaan. De jaarteller stond nu op 273 soorten. De vakantie in Spanje verliep grandioos en voelde me voor het eerst echt genezen en had vrijwel geen pijn meer. Met 176 soorten en 3 nieuwe lifers (Zwartkoprietzanger, Citroenkanarie en Iberische Groene Specht) was het een geslaagde tocht!

Thayers Meeuw (Larus thayeri) - Foto gemaakt in Egmond aan Zee
Thayers Meeuw | Larus thayeri
Amerikaanse Oeverloper (Actitis macularius) - Foto gemaakt in de omgeving van Wevershoof
Amerikaanse Oeverloper | Actitis macularius
Engelse Kwikstaart (Motacilla flavissima) - Foto gemaakt in de omgeving van Westkapelle
Engelse Kwikstaart | Motacilla flavissima

Juni werd begonnen met een Roodmus. De jaarlijst werd gestaag uitgebreid met Bijeneter, Breedbekstrandloper en Klein Waterhoen. Een Oostelijke Blonde Tapuit bij Noordwijk op 10 juni werd na het werk gedaan. De Oostelijke Blonde van 2014 is nog steeds niet aanvaard en dit was een zekere, dus erg welkom. De laatste dagen van juni werden doorgebracht in Schotland. Naast familie bezoeken werd er natuurlijk ook aan de vogels gedacht. Een Morinelplevier met jong was wel het hoogtepunt van de reis. De jaarlijst stond nu op 286 soorten.

Juli verliep erg rustig en een Slangenarend en een Bairds Strandloper zijn de enige vermelding waardige soorten. De lijst groeide tot 292 soorten en de 300 voor dit jaar leek weer zeker gesteld.

Kleine Vliegenvanger (Ficedula parva) - Foto gemaakt in de omgeving van Schoonloo
Kleine Vliegenvanger | Ficedula parva
Nachtegaal (Luscinia megarhynchos) - Foto gemaakt in Den Helder
Nachtegaal | Luscinia megarhynchos
Grijze Wouw (Elanus caeruleus) - Foto gemaakt op telpost De Brobbelbies Noord
Grijze Wouw | Elanus caeruleus

Augustus begon goed met een Vale Gier en op 3 augustus op onze eigen telpost, De Brobbelbies een Grijze Wouw. De Wouw verbleef 3 dagen op de telpost. Dat beloofde veel goeds voor het telseizoen maar helaas bleef het de rest van de maand erg rustig op de telpost. Naast redelijk wat uurtjes op de telpost werd ook de jaarlijst uitgebreid met Waterrietzanger, Gestreepte Strandloper (na nogal wat pogingen), Duinpieper, Roodpootvalk (nummer 300!!) en Sperwergrasmus. De lijst stond nu op 304 soorten.

Siberische Boompieper (Anthus hodgsoni) - Foto gemaakt op Texel
Siberische Boompieper | Anthus hodgsoni
Mongoolse Pieper (Anthus godlewskii) - Foto gemaakt in de omgeving van Alblasserdam
Mongoolse Pieper | Anthus godlewskii
Sperwergrasmus (Sylvia nisoria) - Foto gemaakt in de omgeving van Rhoon
Sperwergrasmus | Sylvia nisoria

Met de eerste noordwesten wind van betekenis waren we te vinden op Westkapelle. Dit was geen slechte keuze en Grauwe Pijlstormvogel, Noordse Pijlstormvogel,Vale Pijlstormvogel en Kleinste Jager werden genoteerd. Tijdens de telling werd een Siberische Strandloper gemeld bij Petten. Zonder twijfel vertrokken we meteen richting de Putten waar de vogel gemeld was. Deze vogel telt nog voor mijn Nederlandse lijst en na een snelle rit kon hij worden bijgeschreven, nummer 3 van het jaar! Verder gebeurde er niet veel meer in september en de lijst stond op 310 soorten.

Een Steppekiekendief werd gedaan op 4 oktober en de vogel telde nog voor mijn maandlijst. Op de telpost bleef het erg rustig en wat voor het voorjaar gelde op de Kamperhoek leek zich door te zetten naar de najaar tellingen. Ook op de andere telposten in Nederland bleef het erg rustig. De jaarlijst werd nog wel wat uitgebreid met soorten zoals, Vorkstaartplevier, Siberische Boompieper en Ross' Gans. De lijst stond nu op 315 soorten.

Dwerggors (Emberiza pusilla) - Foto gemaakt in Kamperland
Dwerggors | Emberiza pusilla
Kleine Alk (Alle alle) - Foto gemaakt in Den Helder
Kleine Alk | Alle alle
Kuifmees (Lophophanes cristatus) - Foto gemaakt in de omgeving van Oss
Kuifmees | Lophophanes cristatus

In november zag ik mijn vierde nieuwe soort voor Nederland. Op 13 november werd op Terschelling een Woestijngrasmus gezien. De volgende dag werd de twitch gemaakt met zo'n 200 andere vogelaars. De vogel werd snel terug gevonden en was opvallend tam. De lijst werd verder uitgebreid met Mongoolse Pieper, Bruine Boszanger en Humes Bladkoning. Met nog inhaalsoorten zoals Frater en Alk stond de stand op 322 soorten dit jaar.

Witkopgors (Emberiza leucocephalos) - Foto gemaakt in de omgeving van Wilhelminadorp
Witkopgors | Emberiza leucocephalos
Zwartbuikwaterspreeuw (Cinclus cinclus cinclus) - Foto gemaakt in de omgeving van Warnsveld
Zwartbuikwaterspreeuw | Cinclus cinclus cinclus
Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) - Foto gemaakt in de omgeving van Den Bosch
Gekraagde Roodstaart | Phoenicurus phoenicurus

Op 29 november zaten we in het vliegtuig voor een reis van 3 weken naar Colombia. Colombia wordt wel het vogel rijkste land ter wereld genoemd, er zijn hier meer dan 1900 soorten waargenomen. De enorme aantallen Kolibries maakten veel indruk en we scoorden meer dan 600 soorten (waarvan 61 soorten Kolibries). Terug in Nederland moest er nog wat gevogeld worden want tijdens onze afwezigheid was een Witkopgors gevonden die nog nieuw is voor mijn Nederlandse lijst. Een Witkopgors in Limburg die in het begin van onze vakantie gemeld was leek niet meer aanwezig maar tot ons geluk werd een nieuwe vogel ontdekt bij Wilhelminadorp in de provincie Zeeland. Gelukkig was de vogel nog aanwezig en een dag na terugkomst konden ook wij deze vogel bijschrijven. De aangename temperaturen in december zorgden ook nog voor wat onverwachte maandsoorten. Zo werden Boerenzwaluw, Gekraagde Roodstaart, Zomertaling en Zomertortel nog gezien! De Bosuil was nog een inhaler en met een Grote Burgemeester, waar waren ze dit jaar, werd de lijst afgesloten. De eindstand staat op 326 soorten.

Ik kan terug kijken op een goed jaar. Wat betreft mijn gezondheid gaat het uitstekend. Ook met de laatste controle (voorlopig nog iedere 4 maanden) werd geen spoor meer aangetroffen van prostaatkanker en ik heb verder nergens geen last meer van. Met 5 nieuwe soorten voor mijn Nederlandse lijst is deze gegroeid tot 428 soorten. Hiervan moeten er nog 6 aanvaard worden. In 2016 wordt opnieuw een poging gedaan voor de 300 soorten in Nederland. Indien dit wordt bereikt dan heb ik 10 jaar op rij de 300 soorten gehaald en daarmee mijn weddenschap (met Alwin Borhem) zeker gesteld. Er wordt dit jaar nog zeker een buitenlandse reis gemaakt maar de bestemming is nog niet helemaal zeker. Hieronder volgt nog een overzicht van de nieuwe soorten van dit jaar:

  1. Grijze Junco (moet nog aanvaard worden)
  2. Thayers Meeuw (moet nog aanvaard worden)
  3. Siberische Strandloper
  4. Woestijngrasmus (moet nog aanvaard worden)
  5. Witkopgors (moet nog aanvaard worden)

De lijsten die ik bijhoud zien er na 2015 als volgt uit:

  • Levenslijst Nederland 428 soorten
  • Levenslijst wereld 2249
  • Totaal eeuwige maandlijst 3232
  • Jaarlijst 2015 326 soorten