Vroeg in de ochtend vertrekken
Vroeg in de ochtend vertrekken

Het jaar ging snel en onze jaarlijkse Big Day op 1 januari stond weer op het programma. Het team bestaat dit jaar uit Alwin, Pieter en Maartje en ikzelf natuurlijk. Met Pieter en Maartje vierde ik oud en nieuw en zij bleven slapen in Uden. Alwin zou ons om kwart voor zeven in de ochtend ophalen. Een beetje duf van de nodige drankjes stond ik rond kwart over zes buiten om wat spullen in de auto te leggen toen ik 2 Roodborsten voluit hoorden zingen, de eerste soort was binnen.

Alwin kwam netjes op tijd en voordat we richting Zeeland reden hoorde we allen vier de Roodborsten nog, de eerste stond op de lijst. Alwin zou rijden en ik had via Google Earth een overzicht gemaakt van alle doelsoorten en apart de GPS coördinaten genoteerd. We begonnen in Sint Jansteen op dezelfde plek als vorig jaar. De weervooruitzichten waren goed en buiten was het helder, de verwachtingen waren daarom hoog. Tijdens de rit bleek dat de genoteerde GPS coördinaten niet klopte en we moesten in Antwerpen keren. Dit heeft ons de rest van de dag nog parten gespeeld. Ondanks het tijdverlies kwamen we rond 8 uur aan bij het bos, vlakbij de plek waar al een tijdje 2 Middelste Bonte Spechten gemeld worden.

Met het licht worden liepen we het bos in en meteen werden de eerste soorten genoteerd: Kauw, Koperwiek, Merel, Winterkoning, Houtduif, Grote Canadese Gans, Zwarte Kraai, Boomkruiper, Buizerd, Kneu, Turkse Tortel, Meerkoet, Vink, Pimpelmees, Koolmees en Wilde Eend. Het geluid van een Barmsijs werd aangenaam verwelkomd, het bleken 4 Grote Barmsijzen te zijn. Overvliegende Kolganzen werden gehoord en verder werden nog Keep, Holenduif, Goudhaan, Groenling, Sijs, Grauwe Gans, Ekster, Gaai en Staartmees genoteerd. Na het tapen van een Kuifmees konden we deze soort ook noteren. Waarschijnlijk hadden we alle Kuifmezen in het bos wakken gemaakt want we hoorden ze nu overal. Een Grote Bonte Specht werd gehoord en een Sperwer joeg tussen de bomen, een welkome soort want die kun je zeker missen op een dag als deze.

De wandeling ging verder en plots hoorde we het geluid van een Middelste Bonte Specht. Het was Alwin die de vogel het eerste zag, later vonden we een tweede exemplaar. De roep van een Zwarte Specht maakte ons heel blij. Verder scoorde we nog Kokmeeuw, Zwarte Mees, Heggenmus en Huismus. Het Waterwingebied bracht ons 36 soorten, we misten alleen Boomklever, Appelvink en Kruisbek maar het was tijd om verder te gaan. We reden nu naar Luntershoek en onderweg werden Stormmeeuw en Grote Zilverreiger genoteerd. Bij Luntershoek werd om vijf voor tien de Koereiger genoteerd! Hier zagen we verder nog Wulp, Spreeuw, Brandgans, Kuifeend, Slobeend, Krakeend, Aalscholver, Fuut en Blauwe Reiger. Na wat zoeken was het Maartje die als eerste een vrouwtje Grote Zaagbek zag, de eerste ooit op onze Big Day.

Onze volgende bestemming was de Steltkluut bij Ossenisse, onderweg noteerde we de volgende soorten: Kramsvogel, Dodaars en Ringmus die we nog nooit eerder hadden op de Big Day. De Steltkluut leek eerst onvindbaar maar ik vond hem uiteindelijk op een grasveldje voor de dijk. Verder werden hier nog de volgende soorten gescoord: Bergeend, Kievit, Scholekster, Pijlstaart, Zilverplevier, Zilvermeeuw, Rietgors, Tureluur, Wintertaling en Smient. We reden verder naar een plek voor een Bokje die we niet vonden, wel hadden we hier Kleine Zilverreiger en Bonte Strandloper. Ook een plek voor een Steenuil werd zonder succes bezocht en zetten koers naar de Braakman. Tijdens het wachten voor een rood stoplicht in Terneuzen vlogen 3 Witte Kwikstaarten voer de auto, een supersoort! We kwamen bij de Braakman aan om half twaalf en konden de lijst uitbreiden met Slechtvalk, Brilduiker, Zwarte Ruiter, Kluut, Putter en de enige Kleine Zwaan van de dag.

Ruigpootbuizerd (Buteo Lagopus) - Foto gemaakt bij Retranchement
Ruigpootbuizerd | Buteo Lagopus
Volgende bestemming waren de Grauwe Gorzen bij Biervliet en na wat zoeken zagen we om tien over twaalf 2 exemplaren. Ook noteerde we hier Oeverpieper, Graspieper en Grote Mantelmeeuw. Na wat overleg besloten, ondanks het late tijdstip, toch de Ruigpootbuizerd bij Retranchemant te gaan doen. Na flink zoeken en met een dosis geluk kwam de Ruigpootbuizerd aangevlogen toen we het net wilden opgeven. We konden hier ook nog Groene Specht en Zanglijster noteren. Het was inmiddels tien voor één en we reden naar de Blikken voor de Sneeuwgans. Deze werd gevonden op weg naar de Blikken in een groep Brandganzen waar we hem niet verwacht hadden, een meevaller dus. Tegen beter weten in probeerde we toch de Steenuil op de bekende plek bij de Blikken en we waren verbaasd toen we hem vrijwel meteen vonden. Het was nu echt tijd om Zeeuws Vlaanderen te verlaten en voordat we via wat hinderlijke omleidingen in de tunnel zaten zagen we nog een Roek en de Toendrarietgans.

Om half twee reden we in de tunnel en werd de balans opgemaakt, de teller stond op 84 soorten. Dit was niet verkeerd, zeker gezien de soorten die nog niet op de lijst stonden en niet moeilijk te doen waren op de andere eilanden. De eerste was een Torenvalk die we vrijwel meteen na het uitrijden van de tunnel konden noteren. Onderweg naar Westkapelle werden nog Waterhoen en Knobbelzwaan bijgeschreven. Bij Westkapelle werd tevergeefs naar een Zwarte Roodstaart gezocht bij het opslagterrein Erica. Dit lag naar onze mening aan de wind die enorm was toegenomen. Dit leverde wel een Jan-van-Gent en een Drieteenmeeuw op toen we even over zee uitkeken. De Zeedijk bij de telpost leverde Steenloper, Paarse Strandloper en Zwarte Zee-eend op. Het Vroon was goed voor Kleine Mantelmeeuw, Geelpootmeeuw, Goudplevier en Tafeleend.

Omdat we al veel steltjes hadden en er nog een aantal slikjes bezocht werden besloten we om niet naar de Middelplaten van het Veerse Meer te rijden. Via de Veerse Dam, waar Geoorde Fuut gescoord werd, reden we naar Neeltje Jans. Een zoektocht naar een Kuifaalscholver leverde niets op wel zagen we hier Middelste Zaagbek en Rotgans. Dit is de eerste keer dat we geen Kuifaalscholver op de lijst hebben. De Zwarte Rotgans bij Burgh-Haamstede zat er niet en ook de Grutto’s die we iets verder verwacht hadden bleken onvindbaar. Wel zagen we hier een Kuifduiker wat de honderdste soort van de dag was! Ook een Lepelaar (101) werd hier gretig genoteerd. De wind werd nu vergezeld van regen en de dag kreeg een ander karakter. Besloten werd om meteen naar de Brouwersdam te rijden omdat het licht snel verslechterde.

Om tien over vier reden we de Brouwersdam op en vanuit de auto zagen we dichtbij een Roodhalsfuut (102) en twee IJseenden (103). Bij de spuisluis werd gezocht naar de IJsduiker die we niet zagen, wel noteerde we hier Eider (104), Drieteenstrandloper (105) en Roodkeelduiker (106). We reden door naar de noordkant waar gezocht werd naar de Zwarte Zeekoet (107). Gelukkig vond ik de vogel vrij snel die in gezelschap van een mannetje IJseend was. Terug bij de spuisluis werd opnieuw gezocht naar de IJsduiker. Dichtbij zwom een Zeekoet (108) die gretig genoteerd werd, een evenaring van het dagrecord was binnen. Het was Alwin die na lang zoeken de IJsduiker (109) op grote afstand vond. Met 109 soorten was een nieuw record een feit. We hadden nog wat licht over en reden terug naar de Prunjepolder in de hoop op een Nonnetje. Dit mocht niet lukken en we besloten terug te rijden naar Uden waar de Snert op ons stond te wachten.

We hadden een prachtige dag achter de rug, indien het niet was gaan regenen dan hadden er waarschijnlijk nog wel een paar soorten bij gestaan. Wij waren in ieder geval dik tevreden en op de lijst stonden 8 soorten die we nog niet eerder hadden op de Big Day, Grauwe Gors, Grote Barmsijs, Kuifmees, Zwarte Mees, Middelste Bonte Specht, Drieteenmeeuw, Steltkluut en Jan-van-Gent. Onze totaal score wat soorten betreft op 1 januari staat nu op 163 soorten! Volgend jaar gaan we er weer voor.

Scores vorige jaren:

  • 2009 92
  • 2010 104
  • 2011 105
  • 2012 108
  • 2013 104
  • 2014 109