Visarend (Pandion haliaetus) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Visarend | Pandion haliaetus

De voorspellingen voor het komend weekend zijn uitermate goed, een oostenwind in combinatie met echt lente weer. Redenen voldoende om de telpost te gaan bezoeken. Alwin, Pieter en Maartje dachten hetzelfde en zaterdag ochtend werd om 5.30 uur afgesproken bij een carpool plek in Huizen.

Hop (Upupa epops) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Hop | Upupa epops
Grote Bonte Specht (Dendrocopos major) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Grote Bonte Specht | Dendrocopos major
Lekker in het zonnetje - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Lekker in het zonnetje

Bij aankomst op de Kamperhoek stond er een stevige oostenwind die nog koud aanvoelde. Voor de vogels maakte de harde wind niets uit en er passeerden al redelijk wat groepjes Graspiepers en Witte Kwikstaarten. 3 Bruine Kiekendieven vlogen over het Ketelmeer die waarschijnlijk overnacht hebben in de Kamerhoek. De eerste Gele Kwikstaart werd gehoord en een Europese Kanarie werd opgemerkt door Alwin. Vanaf 9 uur trok de Graspiepertrek flink aan tot gemiddeld 1000 exemplaren per uur. Groepen Houtduiven passeerden op grote hoogte de telpost en waren moeilijk te ontdekken.

Boomkruiper (Certhia brachydactyla) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Boomkruiper | Certhia brachydactyla
Grutto (Limosa limosa) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Grutto | Limosa limosa
Sperwer (Accipiter nisus) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Sperwer | Accipiter nisus

Tegen het middag uur begon het lekker warm te worden en de wind nam iets in kracht af. 2 Kraanvogels kwamen recht over de telpost en konden leuk op de foto worden gezet. Het leken ideale omstandigheden te worden voor roofvogels. Bruine Kiekendieven werden dan ook gezien en een Rode Wouw vloog via de hoogspanningsmasten voorbij. Een adult vrouwtje Visarend werd opgepikt en ook deze vogel kwam recht over de telpost. De aantallen Graspiepers werden minder maar toch werden ieder uur zo’n 450 exemplaren geteld. We besloten om 3 uur te stoppen met tellen. In totaal werden 9267 vogels geteld verdeeld over 64 soorten. Voor een volledig overzicht van de telling klik hier.

De dag was nog niet voorbij en we reden naar het Harderbroek in de hoop op een Snor en/of een vroege Rietzanger die nog telt voor de maandlijst. Na een korte rit parkeerde we de auto en begonnen aan de wandeltocht naar de kijkhut. Het wemelde van Tjiftjaffen en ik scoorde mijn eerste Fitis van het jaar. Helaas geen Snor- of Rietzanger maar we wisten nog een plek. We reden naar Loosdrecht waar in de ochtend nog een zingende Rietzanger gehoord was. Na flink zoeken konden we ook hier geen Rietzanger gevonden krijgen. De dag werd afgesloten met een hamburger in een cafetaria in Loosdrecht.

Kraanvogel (Grus grus) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Kraanvogel | Grus grus
Visarend (Pandion haliaetus) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Visarend | Pandion haliaetus
Witgat (Tringa ochropus) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Witgat | Tringa ochropus

De volgende ochtend spraken we opnieuw af bij de carpoolplek in Huizen. Nu een uur later omdat de klok een uur vooruit is gezet vanwege de zomertijd. We waren de eerste op de Kamperhoek en de telescopen werden opgesteld. Er stond iets minder wind dan gisteren en de eerste groepen Graspiepers en Witte Kwikken werden al gezien. Waarschijnlijk doordat er minder wind was vlogen er al opmerkelijk meer vogels dan gisteren. Ook nu waren de Graspiepers in de meerderheid. De eerste Boompiepers van het jaar werden gehoord. Een groep van 9 Grote Zilverreigers passeerde de telpost en ook in de volgende uren vlogen er meerdere exemplaren over de telpost. In totaal werden 28 Grote Zilverreigers geteld vandaag, dit is de op één na beste telling voor deze soort voor de telpost.

Winterkoning (Troglodytes troglodytes) - Foto gemaakt bij Loosdrecht
Winterkoning | Troglodytes troglodytes
Zwartkopmeeuw (Ichthyaetus melanocephalus) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Zwartkopmeeuw | Ichthyaetus melanocephalus
Kluut (Recurvirostra avosetta) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Kluut | Recurvirostra avosetta

De eerste Rouwkwikstaart van de Kamperhoek dit jaar werd gezien en een Kleine Bonte Specht werd opgepikt tussen de hoogspanningsdraden. De Kleine Bonte is een erg schaarse soort voor de telpost. Na 10 uur nam de Graspieper trek flink toe tot 1800 exemplaren per uur. Ook vlogen er goede aantallen Kneuen, Houtduiven en Kokmeeuwen. Een groep van 16 Kraanvogels werd waargenomen, helaas passeerden zij op afstand de telpost. Plots werd er HOP geroepen. Rechts van de telpost bij de windmolens kwam een Hop recht op de Ketelbrug afgevlogen. De Hop passeerde de telpost over de vangrail bij de brug en er konden leuke bewijsplaten gemaakt worden. De Hop is een nieuwe telpostsoort.

De rovers deden het ook erg leuk vandaag, 21 Bruine Kiekendieven, 10 Sperwers, 8 Buizerden, 4 Torenvalken en 5 Smellekens werden genoteerd. Op het eind van de telling stond de teller op 13.741 vogels verdeeld over een aantal van 87 soorten, en het is pas eind maart. In totaal werden  7518 Graspiepers geteld, dit is het beste aantal ooit in maart voor de telpost. Voor een volledig overzicht van de telling klik hier. Om 3 uur hielden we het weer voor gezien en zetten koers op een gemelde mogelijke Blauwvleugeltaling bij Nieuwkoop. De vogel werd bij aankomst snel gevonden en het betrof een vrouwtje. Er ontstond wat onduidelijkheid over de determinatie omdat een Kaneeltaling niet compleet uitgesloten kon worden. Na het maken van wat foto’s besloten we om richting de Groene Jonker te rijden. We wachten af of de deskundigen de determinatie rond weten te krijgen.

Blauwborst (Luscinia svecica) - Foto gemaakt bij de Groene Jonker
Blauwborst | Luscinia svecica
Lekker in het zonnetje
Lekker in het zonnetje
Lekker in het zonnetje
Lekker in het zonnetje

Bij de Groene Jonker waren de doelsoorten opnieuw de Rietzanger en Snor die we vrijwel meteen vonden, beiden tellen nog voor de maandlijst. Een zingende Blauwborst kon leuk op de foto worden gezet en uit het riet klonk een baltsende Roerdomp. Het was een zeer geslaagd weekend geworden met als afloop een hamburger bij McDonalds. Volgende week zijn we weer present op de Kamperhoek.