Europese Kanarie (Serinus serinus) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Europese Kanarie | Serinus serinus

Een paasweekend met oosten wind voorspellingen dus de verwachtingen waren hoog gespannen. Met Alwin, Pieter en Maartje spraken we af dat we iedere dag zouden gaan tellen. Zaterdag ochtend stonden we dus al om 5.45 op de dijk bij de telpost. De wind kwam uit noordoostelijke richting en was matig tot hard. Voor de Gele Kwikstaarten maakten dit niet uit en zij vlogen in groepjes over de telpost.

Beflijster (Turdus torquatus) - Foto gemaakt in Almere
Beflijster | Turdus torquatus
Draaihals (Jynx torquilla) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Draaihals | Jynx torquilla
Morinelplevier (Charadrius morinellus) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Morinelplevier | Charadrius morinellus

Verscheidene Boompiepers werden gehoord en de eerste Zwarte Sternen van het jaar werden gezien. 2 Zwarte Ruiters in gezelschap van een Witgatje vlogen over. Ondanks de goede wind vielen de aantallen tegen en met nog geen 100 Graspiepers per uur leek dit niet de dag te gaan worden die we hadden verwacht. Tegen 12 uur kwam er een melding binnen via de app groep van de Vogelwacht Uden met een foto van een Azuurmees die Gerard van Aalst op zijn telpost gemaakt had. Terwijl ik de foto en informatie aan het doorgeven was naar Dutchbirding werden mijn spullen al in de auto geladen en zat Alwin achter mijn stuur om onmiddellijk weg te rijden. Een beetje overdonderd, omdat ik eigenlijk door wilde tellen, stapte ik in en begon de rit naar Uden. Voor een volledig overzicht van de telling Klik hier.

Purperreiger (Ardea purpurea) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Purperreiger | Ardea purpurea
Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Bruine Kiekendief | Circus aeruginosus
Regenwulp (Numenius phaeopus) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Regenwulp | Numenius phaeopus

In Huizen werd de auto van Alwin opgehaald en na ongeveer een uur liepen we het begrazingsgebied in van de Maashorst waar de vogel gezien was. Er waren al meer vogelaars aanwezig en wij voegden ons bij de zoektocht. Het zonnetje scheen lekker en 2 overvliegende Beflijsters telden nog voor mijn jaarlijst. We bleven hier tot bijna 5 uur maar er was geen spoor van de Azuurmees te bekennen. Omdat we toch in Uden waren besloten we de dag af te sluiten met een biefstuk bij Marc’s BBQ.

Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Appelvink | Coccothraustes coccothraustes
Ringmus (Passer montanus) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Ringmus | Passer montanus
Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Bruine Kiekendief | Circus aeruginosus

De volgende dag stonden we wederom om 5.45 op de dijk bij de Kamperhoek. Er stond ook nu een stevige noordoosten wind maar in het eerste uur vloog het al beduidend beter dan gisteren. 690 Graspiepers en 103 Gele Kwikstaarten konden genoteerd worden. In het tweede uur trok de Graspieper trek flink aan en 2734 exemplaren werden genoteerd. De eerste Noordse Kwikstaart van het seizoen werd gezien en er vlogen leuke groepen Dwergmeeuwen. Een Engelse Kwikstaart vloog over en ook dit is het eerste exemplaar van het seizoen. De Graspiepers bleven ook in de volgende uren goed doorkomen en op het eind van de telling stonden er 12734 op de lijst. Een Europese Kanarie werd gehoord door zijn roep en de vogel kon zelfs op de foto worden gezet. Ook de rovers deden het niet verkeerd: 1 Bruine Kiekendief, 4 Sperwers, 2 Buizerden, 2 Visarenden, 4 Torenvalken en 2 Smellekens. Voor een volledig overzicht van de telling klik hier.

Europese Kanarie (Serinus serinus) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Europese Kanarie | Serinus serinus
Graspieper (Anthus pratensis) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Graspieper | Anthus pratensis
Oeverzwaluw (Riparia riparia) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Oeverzwaluw | Riparia riparia

Voor de tweede paasdag werd er minder wind voorspelt en bij aankomst op de telpost stond er perfecte wind uit oost-noordoostlijke richting. Er vlogen al meteen flinke aantallen vogels en de Graspiepers werden gezien in grote groepen. In het eerste uur werden er 2771 genoteerd, ook 3 Smellekens, 133 Gele Kwikstaarten en 187 Boerenzwaluwen werden in dit uur geteld. In het tweede uur gingen de Graspiepers echt los met 6704 exemplaren. Een vrouwtje Geelgors werd opgemerkt, een erg schaarse soort voor de telpost. Het derde uur was erg spannend met 3 Morinelplevieren, 1 Duinpieper, 1 Europese Kanarie, 1 Beflijster en 4 Kruisbekken (deze soort is erg schaars in het voorjaar op de telpost en zelfs mijn eerste). Van de Graspiepers werden er 7933 genoteerd.

Draaihals (Jynx torquilla) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Draaihals | Jynx torquilla
Morinelplevier (Charadrius morinellus) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Morinelplevier | Charadrius morinellus

Na 10 uur begon het helaas te regenen en dat had meteen zijn weerslag op de aantallen. De aantallen Graspiepers namen flink af maar er werden er toch nog meer dan 1000 per uur geteld. Een Rosse Grutto werd opgemerkt in een groepje Regenwulpen en ook dit is een schaarse soort voor de telpost. 2 Duinpiepers werden nog gezien en een Visarend werd door Erwin opgepikt. Ook een vierde Morinelplevier vloog over de telpost. Tegen 3 uur werd een Draaihals gevonden bij de losplaats, de vogel kon leuk op de foto worden gezet. We stopten met tellen om half vijf toen het weer begon te regenen. Het was een beste dag geworden met maar liefst 34403 Graspiepers, de vijfde telling van de telpost voor deze soort. Van de rovers werden de volgende soorten gezien: 5 Bruine Kiekendieven, 1 Sperwer, 1 Buizerd, 1 Visarend, 23 Torenvalken, 9 Smellekens en 2 Boomvalken. Voor een volledig overzicht van de telling klik hier. Volgende week zijn we weer present op de telpost.