Beflijster (Turdus torquatus) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Beflijster | Turdus torquatus

Van de vogeltrek hadden we dit voorjaar nog niet veel meegemaakt. Op 21 februari vertrokken we naar Nieuw Zeeland en we waren pas 15 april weer terug. Na een jetlag en acclimatiseren waren we op vrijdag klaar voor een lang paasweekend op de Kamperhoek. De weersvoorspellingen waren uitermate goed en de verwachtingen waren dan ook hoog gespannen.

Smelleken (Falco columbarius) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Smelleken | Falco columbarius
Smelleken (Falco columbarius) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Smelleken | Falco columbarius

Vrijdag ochtend liep de wekker af om 4.00 uur en al snel reden we richting de Kamperhoek. Bij aankomst stond er een stevige oosten wind. Ideale omstandigheden en de eerste vogels stonden al snel op de lijst. Graspiepers kwamen in kleine groepjes over en een aantal Grote Zilverreigers werden gezien. Na 8 uur begon de Graspieper trek flink toe te nemen. Een Buidelmees kwam roepend over en een Morinelplevier werd gezien. Een opvallend aantal Beflijsters werd geteld en de vogels kwamen in groepjes over de telpost. In totaal werden 57 Beflijsters geteld wat een nieuw record is voor de Kamperhoek. Ook op andere telposten werden goede aantallen Beflijsters geteld. Later in de ochtend kwamen ook de roofvogels op gang. Vooral het aantal van 69 Sperwers viel op. Verder werden nog 3 Visarenden, 19 Bruine Kiekendieven, 2 Blauwe Kiekendieven, 1 Zwarte Wouw, 1 Zeearend, 3 Buizerds, 15 Torenvalken, 5 Smellekens en 1 Slechtvalk geteld. De Graspiepers waren in de meerderheid met 21320 exemplaren. Voor een volledig overzicht klik hier.

Grauwe Kiekendief (Circus pygargus) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Grauwe Kiekendief | Circus pygargus
Paapje (Saxicola rubetra) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Paapje | Saxicola rubetra

Zaterdag stonden we weer om 6 uur op de telpost. De Graspiepers begonnen meteen met goede aantallen te vliegen. Ook de Gele Kwikstaarten kwamen met goede aantallen over de telpost. Ook Beflijsters werden weer in groepjes gezien en in totaal werden er 49 geteld. De Graspieper trek nam in de loop van de ochtend flink toe en van 9 tot 10 uur werden er meer dan 10.000 genoteerd. Een slanke Kiekendief bleek een vrouwtje Grauwe te zijn. Een soort die haast zeldzamer op de Kamperhoek lijkt te worden dan de SteppeKiekendief. Van de rovers werden verder nog 1 Visarend, 29 Sperwers, 7 Bruine Kiekendieven, 1 Zwarte Wouw, 5 Buizerds, 16 Torenvalken, 4 Smellekens en 1 Slechtvalk geteld. De Graspiepers deden het erg goed met 31614 exemplaren. Voor een volledig overzicht klik hier.

Zwarte Wouw (Milvus migrans) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Zwarte Wouw | Milvus migrans

Zondag waren we weer om 6 uur present. Er stond wederom een oosten wind die iets minder sterk was dan de voorgaande dagen. Ook nu vlogen er meteen goede aantallen Graspiepers. Een Duinpieper kwam recht over ons heen, een tweede Duinpieper werd niet veel later gezien. Een mannetje Gekraagde Roodstaart kwam hoog over de telpost gevlogen. Een Morinelplevier werd nog net opgepikt voordat hij over het Ketelmeer verdween. Een Draaihals kwam aan gevlogen en koos al snel de hoogspanning masten om het Ketelmeer over te steken. Er werden toch nog 14 Beflijsters geteld maar de aantallen lijken op te zijn. Een late Klapekster die aan kwam vliegen landde in de Kamperhoek en werd daarna niet meer gezien. De roofvogels deden het prima vandaag met als opvallende soort een Ruigpootbuizerd die recht over de telpost kwam. Verder werden nog 2 Visarenden, 50 Sperwers, 12 Bruine Kiekendieven, 1 Rode Wouw, 1 Zwarte Wouw, 1 Zeearend, 13 Buizerds, 33 Torenvalken, 12 Smellekens en 1 Slechtvalk geteld. Minder Graspiepers dan gisteren maar er werden er toch nog 26016 genoteerd. Voor een volledig overzicht klik hier.

Gele Kwikstaart (Motacilla flava) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Gele Kwikstaart | Motacilla flava
Steppekiekendief (Circus macrourus) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Steppekiekendief | Circus macrourus

Omdat de weersvoorspellingen goed bleven stonden we ook tweede paasdag weer om 6 uur op de telpost. Met een Purperreiger en een Zwarte Wouw werd de telling begonnen, een niet verkeerde start. Ook de Graspiepers vlogen meteen weer erg goed. Tot 12 uur waren het eigenlijk alleen de aantallen Graspiepers die doorkwamen. Een Slanke Kiek bracht hier verandering in maar door de afstand konden we de determinatie niet rond krijgen. Een tweede latere slanke Kiek kwam dichterbij en dit was onmiskenbaar een Steppekiekendief. Verder werden nog 44 Sperwers, 7 Bruine Kiekendieven, 1 Blauwe Kiekendief, 2 Rode Wouwen, 3 Zwarte Wouwen, 1 Zeearend, 2 Buizerds, 17 Torenvalken en 6 Smellekens geteld. Vandaag werden geen Beflijsters meer gezien, ze zijn blijkbaar op. Niet minder dan 38159 Graspiepers werden geteld. Voor een volledig overzicht klik hier.