Zwartkopmeeuw (Ichthyaetus melanocephalus) - Foto gemaakt in Oost-Souburg
Zwartkopmeeuw | Ichthyaetus melanocephalus

Een nieuw jaar en in traditie hielden we weer een Big Day op nieuwjaarsdag. Met een kleiner team dan de voorgaande jaren kozen we weer voor de provincie Zeeland. Om 7.30 spraken Alwin en ik af in het plaatsje Made waar we verder reden met 1 auto.

Om 6.30 liep mijn wekker af en ik was nog een beetje beduusd van een paar uur geleden. Ik had me rustig gedragen tijdens de viering maar een paar uur slapen gaat me toch minder goed af dan vroeger. Na een paar minuten ontving ik een SMS van Alwin dat hij al op weg was. De rit van Uden naar Made ging vlot ondanks de regen. Rond 7.15 stapte we na de Nieuwjaar wensen in mijn auto en reden naar Axel waar we de Big Day wilden starten. In Made noteerden we om 7.19 uur de eerste vogel van 2012, een Merel!

Axel ligt in Zeeuws Vlaanderen waar al een tijd een Koereiger zit. De vogel zit in een gebiedje waar ik een week eerder geleden al was. Hier zijn een goed aantal soorten te scoren vandaar de keuze. Dit is de eerste keer dat we Zeeuws Vlaanderen in de route hebben dus we waren benieuwd hoe dit uit zou pakken. In de schemering kwamen we aan bij het natuurgebied en de auto werd geparkeerd op dezelfde plek als vorige week. Het was nu wachten totdat de Koereiger tevoorschijn kwam uit zijn slaapplaats. Tijdens het wachten konden we de eerste vogels al bijschrijven: Grauwe Gans, Zwarte Kraai, een roepende Rietgors, Winterkoning, Krakeend, Wilde Eend, Wintertaling, Smient en Aalscholver. De eerste Grote Zilverreigers, die hier ook slapen, kwamen tevoorschijn. Een groep Kolganzen vloog over. Een roepende Waterral was zeer welkom en niet verwacht. Het was inmiddels 8.30 uur en nog geen Koereiger. Wel noteerden we nog Ekster, Grote Canadese Gans, Blauwe Reiger, Buizerd, Roodborst en Kauw. Om 8.40 uur kwam plots de Koereiger aangevlogen. De vogel landde even bij de aanwezige paarden maar vloog niet lang daarna weg in noordelijke richting, de eerste rode soort van het jaar is binnen.

We verlieten het gebied nog niet maar maakte een korte wandeling door het bos. Dat leverde de volgende soorten op: Boomkruiper, Houtduif, Pimpelmees, Koolmees, Holenduif, Huismus, Vink, Spreeuw, Zanglijster, Groenling, Gaai en Staartmees. Op de wandeling terug werd het meertje goed geïnspecteerd en een Slobeend, Kuifeend, Bergeend werden bijgeschreven. Een Nonnetje zwom op afstand en was zeer welkom. We waren nog niet bij de auto en de soorten bleven binnenkomen. Een Waterpieper vloog over en dit gold ook voor 4 Kleine Zilverreigers. Verder hadden we nog een Turkse Tortel, Stormmeeuw, Wulp, Kokmeeuw en een Torenvalk. Grote missers waren de Bruine Kiekendief en de Roodborsttapuit, deze soorten had ik hier vorige week en had ik eigenlijk zeker verwacht.

We reden nu verder naar de Autrichepolder bij Westdorpe in de hoop op een Giervalk die zich hier soms ophoud. De Giervalk werd niet gevonden maar wel de volgende soorten: Meerkoet, Kievit, Zilvermeeuw, Knobbelzwaan, Patrijs en Scholekster. Het was nu 9.30 en we reden verder naar de Sophiapolder in de hoop op een Rosse Franjepoot die hier gisteren gemeld is. We maakten een tussenstop bij de Braakman maar voordat we hier aankwamen konden we nog de Roek bijschrijven. De Braakman leverde de Grutto op en verder Brilduiker, Dodaars, Tureluur, Zwarte Ruiter, Fuut en een opmerkelijke baltsende Graspieper. De Rosse Franjepoot was niet meer aanwezig maar een mannetje Smelleken compenseerde het enigszins. De Sophiapolder leverde verder nog de Brandgans, Tafeleend, Watersnip en Waterhoen op. Helaas was de Sneeuwgans niet te vinden en er zaten geen Kleine Zwanen.

We reden verder naar “De Blikken” en de bekende Steenuil werd hier vrijwel meteen gevonden. Ook dit gebied vergrootte onze lijst met de volgende soorten: Kramsvogel, Blauwe Kiekendief, Kluut, Kleine Mantelmeeuw, Sperwer, Witgat en een Groene Specht. Een verwachtte Grote Zaagbek werd niet gevonden. Het was nu 11 uur en tijd om Zeeuws Vlaanderen te verlaten. Niet veel later reden we de Westerschelde tunnel in en de lijst was gevuld met 71 soorten. We waren beide tevreden met deze score. De eerste doelsoort was de Zwartkopmeeuw die in het kanaal bij Oost-Souburg zit. De vogel werd snel gevonden en er konden zelfs een paar foto’s gemaakt worden. Volgende bestemming was de Pietkreek bij het Veerse Meer. Onderweg verspilde we wat tijd met een zoektocht naar een Groenpootruiter die niet aanwezig was. Bij de Pietkreek hebben we ieder jaar de Houtsnip en dat lukte, na een flinke zoektocht, ook deze keer. We waren blij met een IJsvogel en verder noteerde we nog de Goudhaan en Middelste Zaagbek. Een inspectie aan de Middelplaten leverde de volgende soorten op: Rotgans, Bonte Strandloper, Bontbekplevier, Kanoet, Rosse Grutto, Grote Mantelmeeuw, Goudplevier en Zilverplevier. In het plaatsje Wolphaartsdijk werd een Heggenmus bijgeschreven.

Vlakbij het plaatsje Wilheminadorp moesten Velduilen zitten en we wilden een poging wagen. We parkeerde de auto op een dijk waar de vogels gemeld waren en zonder veel verwachting stapten we uit. Alwin sloeg zijn deur hard dicht en vrijwel meteen vlogen 3 Velduilen onder aan de dijk op, dit ging wel erg makkelijk. Volgende bestemming was de Grote Geelpootruiter in Colijnsplaat. De vogel werd snel gevonden en we reden verder naar de Veerse Dam. Om 13.40 uur noteerde we hier een Geoorde Fuut, nummer 89. Om 14.07 uur reden we de Oosterscheldekering op en een jagende Ruigpootbuizerd werd gretig genoteerd. Doel was de Grote Burgemeester die al een tijdje bij Neeltje Jans zit. Na de korte wandeling werd de vogel snel gevonden. Een aanwezige verzwakte Grote Jager was een bonus. De vogel was zeer tam en we baalde allebei dat we de camera’s in de auto hadden laten liggen. We twijfelde nog even om terug te lopen maar de tijd begon te dringen. Terug bij de auto konden we Wietze behoeden dezelfde fout te maken als ons. Bij de Roompotsluizen-buitenhaven vloog een Dwergmeeuw bijna tegen de auto en een aanwezige Zeekoet werd toegejuicht. In de Roompotsluizen-binnenhaven werden 4 Kuifaalscholver gevonden op een boei. De terugrit naar de N57 leverde een Koperwiek op.

Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus) - Foto gemaakt in Oost-Souburg
Kokmeeuw | Chroicocephalus ridibundus

Neeltje Jans was absoluut niet verkeerd en we reden verder naar de polder Burgh- en westland waar een Kraanvogel zat. We verspilde hier flink wat tijd omdat de vogel niet op de verwachtte plek zat. Gelukkig wees een vogelaar ons uiteindelijk de juiste plek. Opnieuw hadden we tijd verlies met een Zwarte Rotgans die Wietze hier net nog had, wij konden de vogel niet gevonden krijgen. In de Prunjepolder vonden we snel een Lepelaar en een groep Kemphanen kon dankzij een bezoek aan het internet bijgeschreven worden. Bij Brouwershaven vonden na wat zoeken een groepje Kleine Zwanen waartussen 3 Wilde Zwanen zaten. Hier konden we ook de Toendrarietgans bijschrijven. Het was nu 15.20 uur en tijd om naar de Brouwersdam te rijden. Het regende nu flink en ook het zicht was sterk verminderd. Het was erg rustig op de Brouwersdam en we moesten flink werken voor de soorten. 1 Roodkeelduiker en 1 Kuifduiker werd gezien. Bij de Spuisluis zat op korte afstand de enige Zwarte Zee-eend. Een Eider (ook maar 1) kon worden bijgeschreven. Bij het haventje aan de noordzijde konden de Steenloper en Paarse Strandloper worden genoteerd. Grote misser was een Drieteenstrandloper die we eigenlijk altijd wel zien hier.

Na een telling bleek dat de stand op 107 soorten stond en we hadden hiermee een nieuw persoonlijk record mee bereikt. Het was nu 15.45 uur en er was nog voldoende tijd voor de rit naar Stellendam voor de aanwezige Kleine Burgemeester. Het regende inmiddels harder en het zicht was nog verder afgenomen. Bij Stellendam stonden we aan de verkeerde kant in de haven maar zagen aan de overkant de Kleine Burgemeester dicht aan de oever zitten, soort 108 was binnen. We reden naar de andere kant en de aanwezige vogelaars vertelden ons dat de vogel was weggevlogen. We hadden opnieuw wat geluk aan onze zijde. Er was nog tijd over en we reden naar het Grevelingen Meer met een mislukte poging voor de Grote Stern die hier vandaag nog gemeld was. Het begon nu donker te worden en we besloten om terug naar Made te rijden. Onderweg werden geen nieuwe soorten meer gezien maar wij waren allang tevreden. Volgend jaar gaan we er weer voor!

Scores vorige jaren:

  • 2009      92
  • 2010      104
  • 2011      105
  • 2012      108