Zwarte Wouw (Milvus migrans) - Foto gemaakt bij de Kamperhoek
Zwarte Wouw | Milvus migrans

Het is weer 3 jaar geleden dat de weer omstandigheden in mei goed genoeg zijn voor een leuke teldag op de Kamperhoek. De voorspellingen luiden zuidoosten wind met zonneschijn, voldoende redenen om naar de Kamperhoek te rijden.

Rode Wouw (Milvus milvus) - Foto gemaakt bij de Kamperhoek
Rode Wouw | Milvus milvus

Om 6 uur in de ochtend rijd ik alleen naar de Kamperhoek. Alwin rijd op eigen gelegenheid en bij aankomst staat hij al met een paar anderen te tellen. Ik heb net een Zwarte Wouw gemist en er vliegen veel groepen Noordse Kwikstaarten. Er staat een stevige zuidoosten wind en dat is zeker niet verkeerd. De Noordse Kwikken vliegen in groepen tot 50 vogels en zij passeren meestal ter hoogte van de dijk. Dit gaat zo de hele ochtend door en al snel word duidelijk dat het oude record van 778 exemplaren zal sneuvelen. Op het eind van de telling staat de teller op 1905 Noordse Kwikstaarten. Daarnaast worden nog 4 Engelse Kwikstaarten en een kleine 300 Gele Kwikstaarten geteld. Voor een compleet overzicht klik hier

Een Visarend komt aangevlogen vanuit de verte en passeert de telpost ter hoogte van het IJsselmeer. Een Rode Wouw komt vanuit noordelijke richting aangevlogen en er kunnen wat bewijsplaten gemaakt worden. Het is een goede dag voor de Zwarte Wouw en er worden in totaal 6 vogels gezien. Ook andere roofvogelsoorten kunnen worden genoteerd: 15 Bruine Kiekendieven, 11 Sperwers, 5 Boomvalken, 3 Smellekens, 14 Torenvalken, 11 Buizerden, 1 Wespendief en maar liefst 5 Grauwe Kiekendieven. Hoogtepunt is een adult mannetje Roodpootvalk welke ongeveer een uur boven de Kamperhoek blijft jagen.

Roodpootvalk (Falco vespertinus) - Foto gemaakt bij de Kamperhoek
Roodpootvalk | Falco vespertinus
Roodpootvalk (Falco vespertinus) - Foto gemaakt bij de Kamperhoek
Roodpootvalk | Falco vespertinus

Andere leuke soorten zijn een Roodkeelpieper, Purperreiger en een Zwarte Ooievaar. Een Ortolaan en een Raaf worden ook gezien maar deze heb ik net gemist. De Boerenzwaluwen kwamen in goede aantallen door en in totaal telden we 2505 exemplaren. Ik vermoed echter dat we deze soort zwaar ondertelt hebben vandaag. Het is voor mij waarschijnlijk de laatste voorjaar telling van dit jaar op de Kamperhoek. Volgende week zit ik het hele weekend in Friesland en daarna zal de trek wel een heel eind voorbij zijn.