Keizerarend (Aquila heliaca) - Foto gemaakt op de Brobbelbies Noord
Keizerarend | Aquila heliaca

Terug kijkend op 2017 lijkt het jaar weer voorbij gevlogen, maar als ik dan herinneringen probeer op te halen van januari lijkt het toch een lange tijd terug. Als je vogels kijkt dan zijn de veranderingen van de seizoenen belangrijke momenten die spannende waarnemingen kunnen opleveren. De voor- en najaar trek spelen hierbij een belangrijke rol.

IJsvogel (Alcedo atthis) - Foto gemaakt in Lauwersoog
IJsvogel | Alcedo atthis
Mongoolse Pieper (Anthus godlewskii) - Foto gemaakt in Brabantse Biesbosch
Mongoolse Pieper | Anthus godlewskii
Ringsnaveleend (Aythya collaris) - Foto gemaakt in Appingedam
Ringsnaveleend | Aythya collaris

Een jaar wordt door mij beleefd in een aantal fasen:

 • Januari, februari; de wintersoorten binnen halen. Ook vaak een buitenlandse reis.
 • Maart, april, mei; voorjaar trek op de Kamperhoek en twitches voor spannende dwaalgasten.
 • Juni, juli; stelten en enkele andere latere doortrekkers.
 • Augustus, september, oktober, november; najaar trek op de Brobbelbies Noord en twitches voor spannende dwaalgasten.
 • December; de laatste jaarsoorten en vaak een buitenlandse reis.
Kleine Topper (Aythya affinis) - Foto gemaakt in Den Oever
Kleine Topper | Aythya affinis
Dwerggors (Emberiza pusilla) - Foto gemaakt in Noordwijk
Dwerggors | Emberiza pusilla
Blauwborst (Luscinia svecica) - Foto gemaakt in Waverveen
Blauwborst | Luscinia svecica

Ook 2017 werd op deze manier ingevuld. Op 1 januari werd de aftrap gedaan met een bezoek aan de provincie Zeeland. Normaal een Big Day maar vanwege het slechte weer deden we het rustiger aan. De dag werd afgesloten met 86 soorten waaronder een Aziatische Goudplevier. Januari werd vooral gebruikt om de jaarsoorten binnen te halen zoals, Steppekiekendief, Amerikaanse Wintertaling, Humes Bladkoning, Mongoolse Pieper, Waterspreeuw, Witkopgors, Dwerggors, Taigarietgans, Grote Pieper en Ringsnavelmeeuw welke nog nieuw is voor de Nederlandse lijst van Maartje. Toch een indrukwekkend lijstje en een goede start voor 2017. Op eind januari stond de teller op 155 soorten.

Blauwe Rotslijster (Monticola solitarius) - Foto gemaakt op Vlieland
Blauwe Rotslijster | Monticola solitarius
Steppekiekendief (Circus macrourus) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Steppekiekendief | Circus macrourus
Steppekiekendief (Circus macrourus) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Steppekiekendief | Circus macrourus

Februari begon goed met op 5 februari een Siberische Taling die makkelijk door de CDNA commissie kwam. Met verder een Ringsnaveleend, Zwarte Zeekoet, Grauwe Gors en Europese Kanarie bleef de maand relatief rustig, we sloten de maand af met 166 soorten. Op 22 februari vertrokken we naar Ghana op zoek naar nieuwe soorten voor de wereldlijst. Na 2 weken vogelen hadden we 385 soorten met vele nieuwe voor de lijst.

Zwarte Wouw (Milvus migrans) - Foto gemaakt op de Kamperhoek
Zwarte Wouw | Milvus migrans
Roodstuitzwaluw (Cecropis daurica) - Foto gemaakt op Texel
Roodstuitzwaluw | Cecropis daurica
Dwergarend (Hieraaetus pennatus) - Foto gemaakt op de Brobbelbies Noord
Dwergarend | Hieraaetus pennatus

Op 10 maart waren we weer terug in Nederland en klaar voor de voorjaar trek op de Kamperhoek. De tellingen in maart waren iets beneden gemiddeld en er werden geen knallers gezien. De Nederlandse lijst werd uitgebreid met een Kleine Topper op 18 maart en op 19 maart een Zwartkoprietzanger (de tweede voor NL) in de Brabantse Biesbosch. Maart werd afgesloten met 188 soorten voor de jaarlijst.

Kleine Vliegenvanger (Ficedula parva) - Foto gemaakt in Otterlo
Kleine Vliegenvanger | Ficedula parva
Witwangstern (Chlidonias hybrida) - Foto gemaakt in Noordlaren
Witwangstern | Chlidonias hybrida
Woudaap (Ixobrychus minutus) - Foto gemaakt in Zevenhuizen
Woudaap | Ixobrychus minutus

April is de maand voor de Kamperhoek wanneer leuke aantallen vogels en goede soorten gezien kunnen worden. April 2017 werd niet één van die jaren. De wind kwam vaak uit het noordwesten en dat is niet goed voor de tellingen. Soms was het weer zo slecht dat we thuis bleven. De jaarsoorten druppelden wel gewoon binnen maar aan het twitch front bleef het ook rustig. Totdat op 26 april laat in de middag een Blauwe Rotslijster ontdekt werd op Vlieland door Andries Zijlstra en Hetty Sinnema. Dit was pas de tweede voor Nederland en we moesten er natuurlijk naar toe. We moesten wachten tot de volgende dag en met een watertaxi werd de overtocht gemaakt. Net voordat we in de taxi stapten kregen we een piep dat de vogel hoog weggevlogen was. Een flinke teleurstelling en we baalden dat we niet de eerste boot genomen hadden. Anderen die dat wel gedaan hadden hebben de vogel nog gezien. We besloten om toch te gaan in de hoop dat de Blauwe Rotslijster terug gevonden zou worden. Eenmaal op Vlieland leken onze kansen echt nihil. Toch bleef een kleine groep vogelaars zoeken. Wij besloten de oude plek theorie te volgen en bleven zoeken op de plek waar de vogel gezien was. Guus Jennikens en Jelle Aalders zochten andere plekken op Vlieland af en wonderbaarlijk vonden zij de vogel terug op bijna 7 km afstand van de oorspronkelijke plek. Een zenuwachtige fietstocht werd ingezet maar gelukkig konden we badend in het zweet de vogel mooi bekijken bij aankomst. De eerste nieuwe Nederlandse soort voor me in 2017 was binnen. Met een Duinpieper op 30 april werd de maand afgesloten met 240 soorten voor de jaarlijst.

Woudaap (Ixobrychus minutus) - Foto gemaakt in Zevenhuizen
Woudaap | Ixobrychus minutus
Woudaap (Ixobrychus minutus) - Foto gemaakt in Zevenhuizen
Woudaap | Ixobrychus minutus
Slangenarend (Circaetus gallicus) - Foto gemaakt bij het Balloerveld
Slangenarend | Circaetus gallicus

De maand mei staat altijd garant voor leuke soorten en 2017 was daarop geen uitzondering. We vonden zelf op Texel een Roodstuitzwaluw tijdens het DB weekend. Op 14 mei gingen we op zoek naar een Witvleugelstern bij Kinderdijk die niet eenvoudig op de lijst gezet kon worden. Omdat er Wespendieven trek gemeld werd via de app groepen besloten we de middag op de Brobbelbies door te brengen. Geen slechte keuze zo bleek al een half uur na aankomst. Ik zag op hoogte een rover aan komen zeilen die misschien wel een Wespendief kon zijn, zo opperde ik. Na een blik met de telescoop zag ik tot mijn verbazing een lichte fase Dwergarend. Onmiddellijk werden bewijsplaten gemaakt en op de foto's stond een echte Dwergarend. Een nieuwe soort voor onze Nederlandse lijst en een lekkere zelfontdeksoort! Twee dagen later zagen we een Grijze Strandloper in Limburg. Andere goede soorten waren, Vale Gier, Krekelzanger, Kleine Vliegenvanger, Orpheusspotvogel, Bijeneter, Steppekievit, Kleinst Waterhoen en een mooie man Zwartkopgors op de Maasvlakte. De maand mei werd afgesloten met 271 soorten.

Slangenarend (Circaetus gallicus) - Foto gemaakt bij het Balloerveld
Slangenarend | Circaetus gallicus
Kleine Klapekster (Lanius minor) - Foto gemaakt op Texel
Kleine Klapekster | Lanius minor
Koninginnepage (Papilio machaon) - Foto gemaakt op de Brobbelbies Noord
Koninginnepage | Papilio machaon

In de maand juni werden gebruikelijke soorten zoals Slangenarend en Roodmus genoteerd. Een Kleine Klapekster werd bezocht op Texel. Zwarte Ibis, Ralreiger en Kwak werden nog gezien maar verder bleef juni erg rustig. Op het eind van de maand stond de teller op 278 soorten.

Wespendief (Pernis apivorus) - Foto gemaakt op de Brobbelbies Noord
Wespendief | Pernis apivorus
Lachstern (Gelochelidon nilotica) - Foto gemaakt in Lambertschaag
Lachstern | Gelochelidon nilotica
Kleine Barmsijs (Acanthis cabaret) - Foto gemaakt in Oudemirdum
Kleine Barmsijs | Acanthis cabaret

Juli bracht weer wat leven in de brouwerij maar kwam langzaam op gang. Halverwege de maand werden Lachstern, Roodpootvalk en Poelruiter gezien. Op 23 juli werden een Grote Grijze Snip en een Terekruiter bezocht in Groningen. Dit bracht de jaarlijst op 285 soorten.

Hop (Upupa epops) - Foto gemaakt in Veldhoven
Hop | Upupa epops
IJsvogel (Alcedo atthis) - Foto gemaakt in Egmond
IJsvogel | Alcedo atthis
Noordse Pijlstormvogel (Puffinus puffinus) - Foto gemaakt bij Westkapelle
Noordse Pijlstormvogel | Puffinus puffinus

Augustus begon erg goed met op de eerste een Grijze Wouw, Breedbekstrandloper en Buidelmees. Een Waterrietzanger in de Brabantse Biesbosch telde ook nog voor mijn Brabant lijst. Verder werden Gestreepte Strandloper, Ortolaan (op de Brobbelbies), Blonde Ruiter, Roze Spreeuw en Bonapartes Strandloper gezien. Augustus werd afgesloten met 295 soorten voor de jaarlijst.

Noordse Pijlstormvogel (Puffinus puffinus) - Foto gemaakt bij Westkapelle
Noordse Pijlstormvogel | Puffinus puffinus
Noordse Pijlstormvogel (Puffinus puffinus) - Foto gemaakt bij Westkapelle
Noordse Pijlstormvogel | Puffinus puffinus
Keizerarend (Aquila heliaca) - Foto gemaakt op de Brobbelbies Noord
Keizerarend | Aquila heliaca

September werd zeker in het begin gekenmerkt door noordwester stormen. Dit leverde goede aantallen Noordse Pijlstormvogels op bij Westkapelle. De vogels kwamen op korte afstand voorbij gevlogen en er werden leuke foto's gemaakt. Ook Grauwe Pijlstormvogels, Vale Stormvogeltjes en Vorkstaartmeeuwen werden gezien. Op 17 september werden Roodkopklauwier en Bladkoning toegevoegd aan de lijst. Het echte klapstuk van de maand en van het jaar werd gezien op 27 september op onze eigen telpost de Brobbelbies. Rond het middaguur zag ik een grote roofvogel de telpost naderen. De allereerste indruk was dat het om een grote Arend ging en dat het in ieder geval geen Zeearend was. Meteen werden foto's gemaakt en verspreid via DBalerts en app groepen. Nog voordat ik zelf aan determinatie toe gekomen was kreeg ik bericht dat het om een echte Keizerarend ging. BAM, dit was een echte knaller en ook nog eens mijn tweede Keizerarend die ik in 2005 op de Kamperhoek mocht aanschouwen. De Keizerarend vloog in de eerste instantie weg maar werd na een half uur terug ontdekt door Maartje. Opnieuw werd de vogel via de piep systemen doorgegeven en het werd erg druk op de Brobbelbies. Zeker 70 twitchers hebben de vogel nog gezien voordat hij na ongeveer 2 uur aanwezigheid wegvloog. Gelukkig voor degenen die de vogel net misten werd hij een week later terug ontdekt in Overijssel. Wij zijn zelf ook nog wezen kijken. De Keizerarend zette de jaarlijst op 311 soorten.

Keizerarend (Aquila heliaca) - Foto gemaakt op de Brobbelbies Noord
Keizerarend | Aquila heliaca
Kleinste Jager (Stercorarius longicaudus) - Foto gemaakt in Westkapelle
Kleinste Jager | Stercorarius longicaudus
Waterspreeuw (Cinclus cinclus) - Foto gemaakt in Peize
Waterspreeuw | Cinclus cinclus

Ook in oktober werden we getrakteerd op goede noordwesters. Maartje kon hierdoor eindelijk het Stormvogeltje toevoegen aan haar Nederlandse lijst. Tijdens het DB najaar weekend zagen we Grote Kruisbekken. Een paar dagen later moesten we weer terug naar Texel voor een Westelijke Blonde Tapuit, deze telde nog voor de Nederlandse lijst van Maartje. De volgende dag vond Jaap Denee een Vale Lijster op Vlieland. Een geweldige soort die we niet konden laten schieten. Met een watertaxi werd de overtocht naar Vlieland gemaakt en na wat zoekwerk konden ook wij de vogel noteren. De Vale Lijster is de derde nieuwe soort voor de Nederlandse lijst voor mij. Verder werden nog Bruine Boszanger, Daurische Klauwier en Kleine Geelpootruiter gezien wat de jaarlijst op 323 soorten brengt.

Grote Kruisbek (Loxia pytyopsittacus) - Foto gemaakt op Texel
Grote Kruisbek | Loxia pytyopsittacus
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris) - Foto gemaakt op Texel
Strandleeuwerik | Eremophila alpestris
Vale Lijster (Turdus obscurus) - Foto gemaakt op Vlieland
Vale Lijster | Turdus obscurus

In november werd op de derde eindelijk de Sneeuwgans aan de lijst toegevoegd. Een Siberische Tjif en een Grote Barmsijs volgden op de vierde. Verder werden nog Kokardezaagbek, Kleine Alk, Pallas' Boszanger, Woestijntapuit, Steppevorkstaartplevier, Blauwstaart en Witstuitbarmsijs gezien. Dit brengt de jaarlijst op 334 soorten.

Kleine Burgemeester (Larus glaucoides) - Foto gemaakt in Amsterdam
Kleine Burgemeester | Larus glaucoides
Vaal Stormvogeltje (Oceanodroma leucorhoa) - Foto gemaakt bij Westkapelle
Vaal Stormvogeltje | Oceanodroma leucorhoa
IJsduiker (Gavia immer) - Foto gemaakt in Giesbeek
IJsduiker | Gavia immer

Op 7 december vertrokken we naar Myanmar voor een reis van ruim 2 weken. Met 382 soorten werd het een succesvolle trip met wederom een aantal leuke nieuwe soorten en veel foto’s. De laatste jaarsoort voor 2017 werd een Siberische Boompieper die tijdens onze vakantie gevonden werd en gelukkig besloot om te blijven zitten. De jaarlijst staat hiermee op 335 soorten! Dit is het elfde jaar op rij dat ik over de 300 soorten scoor. Ook voor de maandlijst werd goede zaken gedaan. Hieronder een overzicht van de nieuwe soorten voor de Nederlandse lijst:

Toy

 1. Blauwe Rotslijster
 2. Dwergarend
 3. Vale Lijster

Maartje

 1. Ringsnavelmeeuw (moet nog aanvaard worden)
 2. Blauwe Rotslijster
 3. Dwergarend
 4. Keizerarend (moet nog aanvaard worden)
 5. Stormvogeltje
 6. Westelijke Blonde Tapuit (moet nog aanvaard worden)
 7. Vale Lijster

Hier volgt een overzicht van de lijsten die we bijhouden na 2017:

Toy

 • Levenslijst Nederland 441
 • Levenslijst wereld 3199
 • Totaal eeuwige maandlijst 3383
 • Jaarlijst 2017 335 soorten

Maartje

 • Levenslijst Nederland 426
 • Levenslijst wereld 3876
 • Totaal eeuwige maandlijst 3340
 • Jaarlijst 2017 335 soorten

In 2018 wordt wederom geprobeerd de 300 soorten te halen in Nederland. De buitenlandse reis gaat naar Oeganda. Tevens wordt geprobeerd om mijn website in een nieuw jasje te stoppen.