Dwergaalscholver (Microcarbo pygmeus) - Foto gemaakt in de Kaliwaal in de Ooijpolder
Dwergaalscholver | Microcarbo pygmeus

Na gisteren het risico genomen te hebben om de Dwergaalscholver te missen was vandaag gereserveerd om een poging te wagen om deze, nieuwe soort voor mij in Nederland, binnen te halen. Rond 9.00 uur was ik aanwezig in de Ooijpolder op de plaats waar gisteren de Dwergaalscholver voor het laatst gezien was.

Wespendief (man) (Pernis apivorus) - Foto gemaakt in de Ooijpolder
Wespendief | Pernis apivorus

Bij aankomst werd vrijwel meteen een mannelijke Wespendief ontdekt die gehinderd door een paar Kraaien overvloog. Ik kon een paar foto’s maken en het was voor mij de eerste van het jaar. Van de Dwergaalscholver was echter nog geen spoor te bekennen. Na een half uur posten reed ik naar een andere bekende plek waar Alwin en Christian net gearriveerd waren. Ook hier was geen Dwergaalscholver te bekennen. Christian bleef op deze plek en Alwin en ik reden naar de Kaliwaal, hier werd de vogel ook regelmatig gezien. We namen positie op een plek waar we de hele Kaliwaal konden overzien en bleven hier zeker een uur. We zagen wel een paar gewone Aalscholvers maar de Dwergaalscholver werd niet gezien. Ook vanaf de andere plekken kwam nog steeds geen melding en zo werd het 11.00 uur. De kansen op een waarneming begonnen ons inziens snel af te nemen. We besloten om het gebied te verlaten en een Noordse Nachtegaal te bezoeken die in Arnhem gemeld was. Mocht de Dwergaalscholver gemeld worden dan konden we snel terug zijn omdat de afstand niet erg groot is. Iets na 13.00 uur vonden wij de Noordse Nachtegaal die af en toe een wijsje floot.

Dwergaalscholver (Microcarbo pygmeus) - Foto gemaakt in de Kaliwaal in de Ooijpolder
Dwergaalscholver | Microcarbo pygmeus
Dwergaalscholver (Microcarbo pygmeus) - Foto gemaakt in de Kaliwaal in de Ooijpolder
Dwergaalscholver | Microcarbo pygmeus

Tijdens het luisteren werd de Dwergaalscholver gemeld in de Kaliwaal. We snelden onmiddellijk terug naar de auto en gingen zo snel als dat kon richting de Kaliwaal. Tijdens de rit kregen we al een melding dat de vogel opgevlogen en niet meer te zien was. Dat was een flinke tegenvaller! Volgens de laatste melding was de vogel neergestreken ergens ten zuiden van de zand winplas. We splitsen ons en zochten ieder een gebied af. Het duurde niet lang of ik kreeg een opgewonden Alwin aan de lijn met de melding dat de Dwergaalscholver over zijn hoofd vloog richting de Kaliwaal. We reden meteen die richting uit en bij aankomst zagen we in de verte een kleine Aalscholver tussen de gewone Aalscholvers zitten. Het zag er goed uit en dat werd bevestigd toen we de telescoop op de vogel konden richten. De vogel bleef hier ongeveer 20 minuten in beeld en we konden een paar foto’s maken. plotseling  vloog hij op tot grote hoogte en verdween in westelijke richting.

Lifer 381 was binnen en ik ging met een tevreden gevoel op huis aan.