Wespendief (Pernis apivorus) - Foto gemaakt in Fochteloërveen
Wespendief | Pernis apivorus

Afgelopen week werd regelmatig een Slangenarend gemeld in Fochteloërveen. Omdat ik deze nog niet op de jaarlijst heb valt deze mooi te combineren met een bezoek aan het Lauwersmeer. Jan Veehoeven had zin om mee te gaan en ik haalde hem om 5 uur in de ochtend op.

Na onze gebruikelijke kop koffie achter Zwolle koersten we eerst naar het Drents-Friese Wold waar we de dag startten met een bezoek aan het Aekingerzand. Dit gebied bestaat uit een zandverstuiving en is één van de plekken in Nederland waar de Tapuit nog broed met enkele paren. Bij aankomst hoorden we meteen een paar Sijzen roepen. Hier bleef het niet bij en overal waren de Sijzen hier present. Dit zijn geen lokale vogels dus er vindt al redelijk wat trek plaats. De Tapuiten werden snel gevonden en op het meertje in het gebied zagen we enkele Geoorde Futen die hier broeden. In de verte klonk de zang van minimaal 2 Wielewalen. Op de terugweg naar de auto zagen we nog 2 Tapuiten. Een Kleine Bonte Specht liet zijn baltsroep horen. Iets later hoorden we ook de Groene en Zwarte Specht. Een Grote Bonte Specht werd bij de auto gehoord. Eindelijk kon ik mijn eerste Kruisbek (280) van het jaar bijschrijven. Een koppeltje Appelvinken maakte het bezoek compleet en we reden nu verder naar Fochteloërveen

We kwamen hier aan omstreeks 9.30 uur. We zochten eerst bij het bezoekerscentrum naar de Grauwe Klauwier maar zonder resultaat, dit gold ook voor de Spotvogel. De Grauwe Vliegenvanger was nog wel aanwezig. Een kwartier later liepen we het gebied voor de kijkhut in. 4 Kraanvogels kwamen aangevlogen en streken rechts van ons neer. Iets later werd een grote roofvogel gezien die recht op ons afkwam. We dachten eerst aan de Slangenarend maar toen de vogel zich beter liet bekijken bleek het een vrouwtje Wespendief te zijn. De Wespendief vloog snel verder en voegde zich bij 2 soortgenoten. Niet veel later werd een grote biddende roofvogel ontdekt. Met de telescoop kon de vogel goed bekeken worden en we stelden vast dat dit wel de Slangenarend (281) was. De vogel vloog af en toe verder maar was vrijwel continu aan het bidden. De afgelopen week werd ook een Klapekster gemeld in het gebied. We moesten hiervoor wel een lange wandeling maken maar dat hadden we er wel voor over. Onderweg werden nog 6 Wespendieven in 1 bel ontdekt. De Klapekster was echter nergens te bekennen dus we keerden terug naar de auto.

Kraanvogel (Grus grus) - Foto gemaakt in Fochteloërveen
Kraanvogel | Grus grus

We gingen nu op weg naar het Lauwersmeer. De eerste stop was de kijkhut bij het Jaap Deensgat. Hier werd snel een Reuzenstern ontdekt en 3 Grote Zilverreigers. Volgende stop werd de uitkijkbult bij “Achter de Zwarten”. 2 Reuzensternen werden aan de daglijst toegevoegd maar verder was het hier rustig. De Lauwershaven werd overgeslagen omdat een Blonde Ruiter gemeld werd in de Ezumakeeg, dit is een nieuwe soort voor Jan. Helaas was de vogel niet meer aanwezig bij aankomst. Wel vonden we een Gestreepte Strandloper en 2 Temminck’s Strandlopers. 2 Dwergsternen zaten op de drooggevallen gedeelten.

Het werd tijd om weer naar huis te gaan en in de auto werd de daglijst opgemaakt. In totaal hadden we vandaag 114 soorten, voor de tijd van het jaar niet verkeerd.