Zeearend (Haliaeetus albicilla) - Foto gemaakt in Fochteloërveen
Zeearend | Haliaeetus albicilla

Na enige twijfel besloot ik alsnog mee te doen aan de Top of Holland birding day. De dag vond plaats op 8 mei en duurde van middernacht tot 19.00 uur. De bedoeling is zoveel mogelijk soorten te scoren en er zijn prijzen te winnen voor de ontdekking van de beste soort. Voor de beste soort ontvang je een LEICA ULTRAVID 10x42 verrekijker, niet mis dus. Soorten tellen alleen in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.

Alwin, Thijs en ik hadden ons ingeschreven onder de naam: Het “twitch and go” team. Het werd vroeg opstaan want we zouden elkaar treffen om 6.00 uur bij een tank station net voorbij Zwolle. Na een sterke bak koffie reden we hier precies om 6.00 uur weg. Om 6.12 reden we Drenthe binnen en konden de eerste soorten genoteerd worden. Langs de A32 werd een Zwarte Kraai opgeschreven al snel gevolgd door een kauw en een Ekster. Eerste doel was Diependal en we namen de afrit naar de N371. Langs deze weg werden vervolgens de volgende soorten genoteerd: Knobbelzwaan, Wilde Eend, Buizerd, Merel, Spreeuw, Houtduif, Meerkoet, Gaai, Witte Kwikstaart, Scholekster, Pimpelmees en Turkse Tortel. Grote misser was de Ooievaar die we meestal wel zien langs dit traject. We kwamen aan bij Diependal om 6.50 uur en het miezerde een beetje. We reden met open ramen richting de parkeerplaats en scoorden een Tjiftjaf, Ringmus en een Geelgors. Diependal bleek geen slechte keuze en de volgende soorten konden worden genoteerd: Winterkoning, Vink, Groenling, Huismus, Koolmees, Roodborst, Putter, Zwartkop, Grasmus, Zanglijster, Fitis, Tuinfluiter, Koekoek, Holenduif, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Roodhalsfuut, Roerdomp, Tafeleend, Slobeend, Krakeend, Waterhoen, Rietgors, Kleine Karekiet, Rietzanger, Bruine Kiekendief, Dodaars, Kuifeend, Fuut, Gele Kwikstaart, Grauwe Gans, Roek, Blauwe Reiger, Veldleeuwerik, Heggenmus, Tapuit, Kneu en Kievit. De soortenlijst was gegroeid tot 56 soorten.

We reden nu snel naar Appelscha om een wandeling te maken op het Ackingerzand. Tijdens de rit begon het te regenen en het zag er grauw en grijs uit, geen beste vooruitzichten. Om 7.30 uur kwamen we aan op de parkeerplaats bij het Ackingerzand. Het miezerde nog een beetje maar in ieder geval geen harde regen. Een Gekraagde Roodstaart (57) kon meteen worden genoteerd. Een Groene Specht (58) vloog voor ons op. We zetten koers naar het meertje voor de Geoorde Fuut. Onderweg scoorden we nog een Boomkruiper (59), Roodborsttapuit (60) Boomleeuwerik (61) en een Grote Bonte Specht (62). Bij het meertje zaten inderdaad de Geoorde Futen (63). We liepen nu snel terug naar de auto via de bosrand. Een vrouwtje Beflijster (64) vloog op en ging in een berk zitten, dit was een welkome soort. Langs de Bosrand zat een Bonte Vliegenvanger (65) te zingen. Verder hadden we hier nog een Staartmees (66), Braamsluiper (67), Boompieper (68), Kuifmees (69) en een Grote Lijster (70). Volgende stop werd Fochteloërveen, onderweg werd af en toe gestopt om te luisteren. Zo pikten we nog een Zwarte Mees (71) en een Glanskop (72) mee. Om 8.39 uur kwamen we aan in het gebied en één van de eerste vogels die we zagen was een Zeearend (73). Deze hadden we hier zeker niet verwacht. Vanuit de auto zagen we de vogel achter een paar Ganzen jagen. Er werden snel een paar foto’s gemaakt. Een korte wandeling voor de kijkhut langs de Fochteloërveenweg leverde een Paapje (74) op. We koersten nu naar de uitkijktoren. Tijdens de wandeling naar de toren noteerden we de Goudhaan (75) en een voorbij vliegende Appelvink (76). Na een korte klim bekeken we vanuit de toren het gebied. Alwin ontdekte een Kraanvogel (77) een goede welkome soort. Verder zagen we hier nog Gierzwaluw (78), Boerenzwaluw (79) en Huiszwaluw (80). Op de terug weg naar de auto konden we een glimp opvangen van een Bosuil (81) die in een nestkast broedde. We reden terug naar de Fochteloërveenweg om nog een keer door het gebied te rijden. We noteerden hier nog de volgende soorten: Kleine Plevier (82), Groenpootruiter (83), Oeverloper (84), Regenwulp (85), Wulp (86), Zilvermeeuw (87), Sprinkhaanzanger (88), Graspieper (89), Wintertaling (90), Zomertortel (91) en een Boomklever (92). In Smilde zagen we nog net op tijd een Sperwer (93) zitten op een schuurtje, de enige van de dag. We konden een paar foto’s maken.

We gingen nu richting het Lauwersmeer. Onderweg werd een aantrekkelijk bos gezien waar wel eens een Fluiter zou kunnen zitten. We parkeerden de auto om 10.56 uur en liepen naar het bleek het “Blauwe Bos” in. Vrijwel meteen werd een Fluiter (94) gehoord en ook gezien, dit gaat lekker zo.  We zetten opnieuw koers naar het Lauwersmeer maar moesten onze route omleggen vanwege een truckrun waarvoor de weg afgesloten was. Dit was een tegenvaller en we moesten een flink eind omrijden. Tijdens de rit noteerden we nog een Stormmeeuw (95) een Aalscholver (96) en een Torenvalk (97). Pas om 12.15 kwamen we aan bij de Proefboerderij in het Lauwersmeer. Hier noteerde we een Bergeend (98) en een Blauwborst (99). We reden snel verder naar het Zomerhuisbos voor een wandeling naar de uitkijkbult. De honderdste soort van de dag werd een Grote Mantelmeeuw (100). Verder zagen we hier nog een Grauwe Vliegenvanger (101) en er vloog een groepje Bontbekplevieren (102) over. We kregen een bericht dat er 4 Morinel Plevieren ontdekt waren in de Westpolder niet ver van het Jaap Deensgat. Het was niet ver dus we reden meteen naar de Westpolder. Hier kwamen we aan om 12.57 uur. De Morinellen (103) hadden we meteen in beeld. We gingen nu verder naar de kijkhut in het Jaap Deensgat. Hier schreven we de volgende soorten bij: Dwergmeeuw (104), Kemphaan (105), Tureluur (106), Zwarte Ruiter (107), Goudplevier (108), Kleine Strandloper (109), Bosruiter (110), Drieteenstrandloper (111), Rosse Grutto (112), Watersnip (113), Lepelaar (114), Slechtvalk (115), Visdief (116), Smient (117), Pijlstaart (118), Zomertaling (119), Kluut (120) en Brandgans (121).

Sperwer (Accipiter nisus) - Foto gemaakt in Smilde
Sperwer | Accipiter nisus

Op de terug wandeling naar de auto werd een Blonde Ruiter gemeld bij het Schildmeer Tetjehorn. Na een kort overleg binnen het team werd besloten om de rit van 40 km te doen voor de Blonde Ruiter. Om 14.35 uur kwamen we aan bij het gebied, de vogel was op dat moment niet te zien. Na een korte zoektocht werd hij terug gevonden en konden we de Blonde Ruiter (122) mooi bekijken. Ook scoorden we hier nog een Boomvalk (123), Snor (124) en een Temminck Strandloper (125). We reden nu snel terug naar het Lauwersmeer richting de Vlinderbalg. Hier zagen we de Brilduiker (126), Baardman (127) en de Oeverzwaluw (128). Volgende stop was een wandeling naar de uitkijkbult bij “Achter de Zwarten”. De Wielewaal werd op de wandeling naar de uitkijkbult niet gehoord. Eenmaal bij de kijkbult werd in de verte toch nog een Wielewaal (129) gehoord. Een overvliegende Zilverplevier (130) en een Steenloper (131) konden ook worden bijgeschreven. We reden nu naar de kustweg in de hoop op een Grauwe Kiekendief. Deze werd niet gevonden maar een kijk over het wad leverde Rotgans (132), Bonte Strandloper (133), Grutto (134) en Kanoet (135) op. Om 17.27 konden we bij de Jachthaven bij het Lauwersoog een paartje Zwarte Roodstaarten (136) noteren. In de Bantpolder was een Roodhalsgans gemeld, dat werd de volgende bestemming. Om 17.37 uur zochten we naar de Gans zonder succes. Een overvliegende Witgat (137) was erg welkom. Snel richting de Keeg voor de Amerikaanse Wintertaling en de Grauwe Franjepoot die eerder deze dag gemeld waren. Helaas konden we deze niet vinden. Wietse Jansen wist ons te vertellen dat zij, net nadat wij wegreden in de Bantpolder, de Roodhalsgans vonden aan de andere kant van de weg. Zonder twijfelen werd onmiddellijk de rit terug naar de Bantpolder ingezet. Na een korte rit vonden wij de Roodhalsgans (138) op de plek die Wietze had aangeven. Niet lang daarna waren we weer terug in de Keeg waar de Ross’ Gans (139) aangevlogen kwam. Helaas konden we ook nu geen Amerikaanse Wintertaling en geen Grauwe Franjepoot gevonden krijgen.

De stand bleef dus staan op 139, absoluut geen slechte score en voor mij een nieuw record. Om 7 uur moesten we verzamelen in een restaurant bij het plaatsje Oudwoude. Hier werd een warm buffet geserveerd en vond de prijsuitreiking plaats. De eerste prijs ging naar de ontdekking van de Blonde Ruiter, de tweede prijs was voor de ontdekking van de Morinel Plevieren. De derde prijs ging verrassend genoeg naar ons eigen team voor de ontdekking van de Zeearend in Fochteloerveen.