Kamperhoek met zonsopkomst
Kamperhoek met zonsopkomst

De weersvooruitzichten voor het paasweekend zagen er prima uit. Alle dagen wind uit het oosten met redelijke temperaturen. Normaal staat dit garant voor leuke aantallen en zeldzaamheden. Maandag en dinsdag voor het paasweekend was er al significante trek geweest dus de verwachtingen op hoge aantallen vogels was ietwat getemperd.

Kamperhoek met zonsopkomst
Kamperhoek met zonsopkomst
Kamperhoek met zonsopkomst
Kamperhoek met zonsopkomst
Kamperhoek met zonsopkomst
Kamperhoek met zonsopkomst

Zaterdag om 4 uur in de ochtend stonden we op om er zeker van te zijn dat we met het eerste licht op de Kamperhoek aanwezig waren. In de schemer kwamen we aan op de telpost en de apparatuur werd opgesteld; telescopen, parabool voor geluidsopnames, in gereed brengen van de tablet voor de tellingen en comfort in vorm van stoeltjes. Het eerste uur vlogen er nog niet veel vogels. Leuk was een mannetje Blauwe Kiekendief dat hoog kwam aangevlogen. Het tweede uur werd een Zeearend genoteerd en een Rouwkwikstaart verbleef kort op de telpost. De aantallen bleven echter nog aan de magere kant. Pas na 9 uur begonnen er groepjes Graspiepers te vliegen. Van 9 tot 10 werden er 1.981 genoteerd. Het uur daaropvolgend telden we er zelfs 2.526. Uiteindelijk werden er in totaal 6.590 Graspiepers geteld. Ondanks de gunstige omstandigheden werden er weinig roofvogels gezien; 1 Visarend, 5 Sperwers, 12 Bruine Kiekendieven, 1 Blauwe Kiekendief, 2 Zeearenden, 3 Buizerds en 3 Torenvalken. Nog leuk om te vermelden zijn 4 Beflijsters. Over het algemeen een onderhoudende telling zonder grote aantallen en zeldzaamheden. Voor een overzicht van de telling klik hier. Na de telling bezochten we een Roodhalsfuut die zich leuk liet bekijken. Daarna reden we nog even naar Garderen waar een Italiaanse Mus ontdekt was eerder deze week. Als deze aanvaard wordt dan betreft het een nieuwe soort voor Nederland.

Italiaanse Mus | Passer italiae
Italiaanse Mus | Passer italiae
Italiaanse Mus | Passer italiae
Italiaanse Mus | Passer italiae
Pontische Meeuw | Larus cachinnans
Pontische Meeuw | Larus cachinnans
Pontische Meeuw | Larus cachinnans
Pontische Meeuw | Larus cachinnans
Roodhalsfuut | Podiceps grisegena
Roodhalsfuut | Podiceps grisegena
Roodhalsfuut | Podiceps grisegena
Roodhalsfuut | Podiceps grisegena

Zondagochtend waren we weer present met het eerste licht. Het waaide iets minder dan gisteren en de temperatuur was iets hoger. Een Roerdomp verwelkomde ons met zijn baltsroep. Het eerste uur vlogen er wat Gele Kwikstaarten maar verder gebeurde er nog niet veel. Het tweede uur werd een mannetje Krooneend gezien. Geen echte bijzonderheid in Nederland maar op de Kamperhoek wordt deze soort vrijwel niet gezien. Dit gold ook voor 2 Zwarte Ruiters die tussen de draden van de hoogspanningsmasten het Ketelmeer overstaken. Net als gisteren kwamen de Graspiepers pas later op gang. Vandaag werden 5.850 exemplaren geteld. Ook vandaag geen echte rovertrek; 2 Visarenden, 5 Sperwers, 5 Bruine Kiekendieven, 1 Blauwe Kiekendief, 2 Zeearenden (plus nog 3 lokale vogels) en 3 Buizerds. We hadden wel meer soorten variatie dan gisteren. Voor een compleet overzicht van de telling klik hier.

Roodhalsfuut | Podiceps grisegena
Roodhalsfuut | Podiceps grisegena
Roodhalsfuut | Podiceps grisegena
Roodhalsfuut | Podiceps grisegena
Roodhalsfuut | Podiceps grisegena
Roodhalsfuut | Podiceps grisegena
Slechtvalk | Falco peregrinus
Slechtvalk | Falco peregrinus
Slechtvalk | Falco peregrinus
Slechtvalk | Falco peregrinus
Krooneend | Netta rufina
Krooneend | Netta rufina

Ook maandag stonden we weer met het eerste licht op de telpost. Rond 6.50 uur zagen we een compact groepje witte vogels. Dit bleken 7 Koereigers te zijn. De vogels verbleven korte tijd in een boom op de Kamperhoek om daarna hun reis te vervolgen. Ze zijn ooit eerder gezien op de Kamperhoek maar voor mij waren dit de eerste. Ook is het aantal van 7 een nieuw dagrecord voor de telpost. Ook de andere reigersoorten deden het goed vandaag met 29 Blauwe Reigers en 64 Grote Zilverreigers. Iets meer rovers dan de voorgaande dagen; 27 Sperwers, 14 Bruine Kiekendieven, 1 Rode Wouw, 1 Zwarte Wouw, 1 Buizerd, 2 Torenvalken, 3 Smellekens en 1 Slechtvalk. Een leuk aantal van 22 Beflijsters. Voor een volledig overzicht van de telling klik hier. Om 13.00 uur stopte we met tellen en reden naar Woerden voor een daar ontdekte Westelijke Baardgrasmus. We hoefden niet lang te wachten voordat ook wij deze vogel zagen.

Bruine Kiekendief | Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief | Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief | Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief | Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief | Circus aeruginosus
Bruine Kiekendief | Circus aeruginosus
Koereiger | Bubulcus ibis
Koereiger | Bubulcus ibis
Koereiger | Bubulcus ibis
Koereiger | Bubulcus ibis
Westelijke Baardgrasmus | Curruca iberiae
Westelijke Baardgrasmus | Curruca iberiae

Ondanks dat er geen echte hoge aantallen vogels en zeldzaamheden vlogen op de Kamperhoek werd het toch een zeer aangenaam paasweekend. Hopelijk krijgen we nog een paar leuke dagen voordat de voorjaarstrek alweer voorbij is.