Geelsnavelduiker | Gavia adamsii
Geelsnavelduiker | Gavia adamsii

Alwin Borhem stelde voor om het komende weekend een Big Day te doen. De weersvooruitzichten waren goed dus waarom niet.

Alwin en ik hebben in het verleden vaak op 1 januari een Big Day gedaan. De provincie Zeeland was dan altijd het doelgebied. Hier zitten in deze periode de meeste soorten. Dat lijkt dit jaar anders maar toch kozen we voor de provincie Zeeland. Alwin maakte een route die startte in de Clingewaterleidingbossen nabij Hulst in Zeeuws Vlaanderen. Het team bestond uit Alwin Borhem, Donny Dolman, Maartje Bakker en Toy Janssen (de schrijver). We spraken af op een carpoolplek in Made om half zeven in de ochtend.

Mooi op tijd stapte Maartje en ik in de auto van Alwin en de rit naar Hulst werd ingezet. Het plan was om in het donker aan te komen in de Clingewaterleidingbossen zodat er nog een kans op uilen was. De rit verliep snel en we parkeerden de auto aan de rand van het bos dat nog geheel in duisternis gehuld was. Er stond vrijwel geen wind en het was niet echt koud. Ideale omstandigheden om de Big Day te beginnen. Het was nog wel erg stil in het bos maar dat veranderde snel met de roep van een Bosuil uit de verte. De roep stimuleerde ook 2 andere Bosuilen die gezellig mee begonnen te roepen. Dit ging een minuut of 20 door totdat het langzaam licht begon te worden. De eerste soort was binnen! Het bos begon nu te ontwaken en de tweede soort die gehoord werd was een Zwarte Kraai snel gevolgd door een Koolmees. Ook andere vogels begonnen te ontwaken en we noteerden; Wilde Eend, Roodborst, Merel, Winterkoning, Kuifmees, Pimpelmees, Boomkruiper, Vink, Boomklever en Sijs. We hoorde nog geen spechten die op ons doelsoorten lijstje stonden voor dit gebied maar dat veranderde snel. Een Grote Bonte Specht begon te roepen en te roffelen. Dit stimuleerde een Middelste Bonte Specht die vrijwel boven ons hoofd begon te roepen. Iets later gevolgd door een Kleine Bonte Specht die zijn roep liet horen. Andere Kleine Bonte Spechten reageerde hier weer op en we hoorde en zagen zeker 5 exemplaren. Dat ging lekker maar nu moesten we nog een Zwarte Specht. Onderwijl werden nog Zwarte Mees, Kruisbek, Houtduif en Grauwe Gans aan de lijst toegevoegd. Eindelijk begon er een Zwarte Specht te roepen. Ons doelsoorten lijstje was compleet en we besloten terug te lopen naar de auto. Onderweg werden nog Goudhaan, Kauw, Holenduif, Gaai, Ekster, Keep, Spreeuw, Aalscholver en Kokmeeuw aan de lijst toegevoegd. Tevreden reden we naar een Steenuil, de volgende doelsoort. Onderweg werden Stormmeeuw, Grote Zilverreiger, Meerkoet, Kramsvogel, Roek en Kolgans genoteerd. De Steenuil werd erg snel gevonden door Donny en het uiltje werd leuk op de foto gezet alvorens we verder reden. De Grote Zaagbek was de volgende doelsoort. Dit is altijd een lastige soort gebleken in het verleden en op onze route eigenlijk alleen mogelijk in Zeeuws Vlaanderen. Onderweg naar het watergebied nabij Luntershoek werden nog Brandgans, Buizerd en Watersnip gezien. Alle plassen werden afgezocht maar er werd geen Grote Zaagbek gevonden. Wel noteerde we Kuifeend, Fuut, Dodaars, Slobeend, Nonnetje, Pijlstaart, Blauwe Reiger en Waterhoen.

Steenuil | Athene noctua
Steenuil | Athene noctua
Patrijs | Perdix perdix
Patrijs | Perdix perdix

We reden nu naar het Verdronken Land van Saefthinge. Hier stond de Grauwe Gors als doelsoort op ons lijstje. Onderweg zagen we nog Huismus, Bergeend en Turkse Tortel. Iets na half 10 arriveerden we op de plek van bestemming en we klommen de dijk op. Hier werden vrijwel meteen Kievit, Scholekster, Wintertaling, Wulp, Smient, Zilvermeeuw, Graspieper, Tureluur, Kleine Zilverreiger, Oeverpieper, Veldleeuwerik en Blauwe Kiekendief genoteerd. Helaas nog geen Grauwe Gorzen. In de verte stond midden in de schorren een struik struweel waar kleine vogels in zaten. De telescopen werden opgesteld en we telde zeker 6 Grauwe Gorzen. Het zijn er waarschijnlijk veel meer geweest maar we konden er 6 zeker uithalen. Blij met deze soort begonnen we aan de rit naar Groede een rit van dik een half uur. Onderweg naar Groede werd de Torenvalk bijgeschreven. De doelsoort bij Groede was de Koereiger en snel vonden we 3 exemplaren. Tot nu toe verliep alles erg voorspoedig. Vlakbij de telpost van Breskens werden de verwachte Witbuikrotganzen niet gevonden. Wel werd hier Drieteenstrandloper en Steenloper genoteerd. We reden nu naar hut “Nummer één”. Onderweg kregen we via DBAlerts een piep binnen van een Geelsnavelduiker. De vogel werd gemeld in de buitenhaven van Stellendam. Voor Donny nog een lifer. Er werd besloten gewoon ons rondje af te maken en de Geelsnavelduiker als laatste soort te doen mocht hij er nog zitten. Bij hut “Nummer één” werden Grutto, Krakeend, Groenpootruiter, Grote Mantelmeeuw, Kneu en Zilverplevier eenvoudig gescoord. De verwachte Sneeuwgorzen werden niet gevonden. Ook werden geen Rosse Grutto’s gezien.

We reden nu naar de Braakman. Onderweg werden 2 Knobbelzwanen genoteerd. Tegen 12 uur werd de auto geparkeerd en een wandeling van 1,2 kilometer bracht ons naar de plek waar al een aantal dagen een Bruine Boszanger gemeld wordt. Onderweg werden leuke soorten gezien; Goudvink, IJsvogel, Havik, Waterral, Kleine Barmsijs, Tjiftjaf en Staartmees. Tussen de Staartmezen werd onverwacht ook nog een Siberische Tjiftjaf gezien. De Bruine Boszanger werd meteen bij aankomst op de plek gehoord en gezien. Op de terugweg zagen we nog; Cetti’s Zanger, Tafeleend, Groene Specht en Koperwiek. Het was al 12.45 uur en tijd om Zeeuws Vlaanderen te verlaten met 89 soorten in de knip.

Patrijs | Perdix perdix
Patrijs | Perdix perdix
Geelsnavelduiker | Gavia adamsii
Geelsnavelduiker | Gavia adamsii

Via de Westerschelde tunnel reden we naar de haven van Vlissingen. Hier werd de Grote Burgemeester niet gevonden. Een Kwak bij het Veerse Meer was de volgende doelsoort en deze werd vrij eenvoudig door Alwin gevonden. Bij de Middelplaten werden de telescopen opgesteld en Middelste Zaagbek, Rotgans, Zwarte Ruiter, Brilduiker, Bontbekplevier, Bonte Strandloper en Goudplevier werden op de lijst gezet. We reden nu naar de Veerse Dam. Hier werd ruim 20 minuten zonder succes gezocht naar een Grote Pieper. Ondanks dat de vogel al gemeld was in de ochtend konden we hem niet gevonden krijgen. We noteerde nog wel Geoorde Fuut alvorens we verder reden naar de Sophiahaven. Hier werd een Grote Stern snel gevonden. Een paar kilometer verder vonden we 3 Witbuikrotganzen in een groepje Rotganzen, soort nummer 100! Volgende stop werd Neeltje Jans waar een Kuifaalscholver (101) snel gevonden werd. Verder zat er niet veel dus reden we snel door naar de polder bij Haamstede voor een Zwarte Rotgans. Onderweg zag Donny in de berm 6 Patrijzen (102) zitten. Die had ik hier al een tijd niet meer gezien. Er konden zelfs wat foto’s gemaakt worden. De Zwarte Rotgans werd niet gevonden. Het was inmiddels 15.45 uur en we besloten om naar Zonnemaire te rijden voor de Wilde- en Kleine Zwaan. Onderweg konden we dan eventueel uit de auto een Lepelaar zien bij de Prunjepolder. Bij de Prunjepolder zagen we zeker 10 Lepelaars (103). Bij het Pikgat werd de Kemphaan (104) genoteerd. Rond 16.00 uur vonden we 5 Wilde Zwanen (105). De Kleine Zwanen werden hier niet gevonden. We hadden nog een reserve locatie een paar kilometer verder. Hier vonden we een groep Kleine Zwanen (106). We zagen hier ook een groep Toendrarietganzen (107) die dankbaar op de lijst gezet werden. Het licht begon al iets af te nemen en omdat de Geelsnavelduiker nog steeds gemeld werd besloten we om eerst naar de buitenhaven van Stellendam te rijden. Om 16.45 uur reden we de haven in en aan de overkant zagen we de Geelsnavelduiker (108) zwemmen. We liepen naar de overkant en hier konden leuke foto’s gemaakt worden. Donny was blij met zijn lifer. Er was nog licht dus we reden snel naar de Brouwersdam. Hier zaten niet veel vogels maar we wisten toch Eider (109), Zwarte Zee-eend (110) en Paarse Strandloper (111) op de lijst te zetten. Ondanks dat het donker begon te worden wilden we toch de Flamingo’s nog proberen in het Grevelingenmeer. Rond 6 uur kwamen we aan op de plek en vanaf de dijk zagen we de Flamingo’s (112) in het donker zitten.

We miste makkelijke soorten zoals; Roodkeelduiker, Kuifduiker, Sperwer, Kluut (waar zijn ze?), Zanglijster, Heggenmus, Groenling, Putter en Rietgors. Andere gemiste doelsoorten waren; Zwarte Rotgans, Grote Zaagbek, Grote Burgemeester, Roodborsttapuit en Grote Pieper. We waren met een eindscore van 112 soorten dus dik tevreden.

Geelsnavelduiker | Gavia adamsii
Geelsnavelduiker | Gavia adamsii
Geelsnavelduiker | Gavia adamsii
Geelsnavelduiker | Gavia adamsii

Waargenomen soorten

 01. Patrijs  22. Brilduiker  43. Waterhoen  64. Zilvermeeuw  85. Pimpelmees  106. Keep
 02. Toendrarietgans  23. Nonnetje  44. Meerkoet  65. Grote Stern  86. Veldleeuwerik  107. Sijs
 03. Grauwe Gans  24. Middelste Zaagbek  45. Scholekster  66. Holenduif  87. Cetti’s Zanger  108. Kleine Barmsijs
 04. Kolgans  25. Geelsnavelduiker  46. Kievit  67. Houtduif  88. Staartmees  109. Kneu
 05. Rotgans  26. Dodaars  47. Goudplevier  68. Turkse Tortel  89. Tjiftjaf  110. Kruisbek
 06. Witbuikrotgans  27. Fuut  48. Zilverplevier  69. Bosuil  90. Siberische Tjiftjaf  111. Goudvink
 07. Brandgans  28. Geoorde Fuut  49. Bontbekplevier  70. Steenuil  91. Bruine Boszanger  112. Grauwe Gors
 08. Knobbelzwaan  29. Flamingo  50. Watersnip  71. IJsvogel  92. Vuurgoudhaan  
 09. Kleine Zwaan  30. Lepelaar  51. Grutto  72. Kleine Bonte Specht  93. Goudhaan  
 10. Wilde Zwaan  31. Kwak  52. Wulp  73. Middelste Bonte Specht  94. Winterkoning  
 11. Bergeend  32. Koereiger  53. Zwarte Ruiter  74. Grote Bonte Specht  95. Boomklever  
 12. Krakeend  33. Blauwe Reiger  54. Tureluur  75. Zwarte Specht  96. Boomkruiper  
 13. Smient  34. Grote Zilverreiger  55. Groenpootruiter  76. Groene Specht  97. Spreeuw  
 14. Wilde Eend  35. Kleine Zilverreiger  56. Steenloper  77. Gaai  98. Merel  
 15. Slobeend  36. Kuifaalscholver  57. Drieteenstrandloper  78. Ekster  99. Kramsvogel  
 16. Pijlstaart  37. Aalscholver  58. Paarse Strandloper  79. Kauw  100. Koperwiek  
 17. Wintertaling  38. Blauwe Kiekendief  59. Bonte Strandloper  80. Roek  101. Roodborst  
 18. Tafeleend  39. Havik  60. Kemphaan  81. Zwarte Kraai  102. Huismus  
 19. Kuifeend  40. Buizerd  61. Kokmeeuw  82. Zwarte Mees  103. Graspieper  
 20. Eider  41. Torenvalk  62. Stormmeeuw  83. Kuifmees  104. Oeverpieper  
 21. Zwarte Zee-eend  42. Waterral  63. Grote Mantelmeeuw  84. Koolmees  105. Vink