Houtsnip (Scolopax rusticola) - Foto gemaakt bij Sirjansland
Houtsnip | Scolopax rusticola

Zaterdag 1 januari hebben we voor de derde keer een Big Day gehouden. Ook ditmaal was de bestemming de provincie Zeeland. In 2009 werden 92 soorten gescoord en het afgelopen jaar wisten we 103 soorten op de lijst te zetten. Na een korte nachtrust van nog geen 4 uurtjes vertrok ik om 6.30 uur.

De eerste die opgehaald werd was Koen Rovers en daarna Jan Verhoeven. We zouden Alwin treffen in het plaatsje Made waar we overstapten in 1 auto. Alles verliep volgens schema en na een hard nodige kop koffie reden we de provincie Zeeland binnen. Het was nog steeds te donker om vogels te kunnen zien. Het doel was om zo snel mogelijk bij de plaats aan te komen waar de Grote Geelpootruiter al een tijdje zit. We namen vanaf de A58 de afslag naar de N255 en konden hier om 8.22 uur de eerste vogel van het nieuwe jaar noteren: een Zwarte Kraai.

Een Houtduif volgde snel en bij aankomst bij de S’Gravenhoekinlaag zagen we een Ransuil jagen. Dit was een welkome soort. Bij het Glasjesnol werden in de schemer een Bergeend, Wulp, Kolgans, Smient, Zilverplevier en Tureluur genoteerd. Het was nu voldoende licht en we gingen de slootjes inspecteren voor de Grote Geelpootruiter. Een Tafeleend werd gezien en de eerste steltloper die we zagen was de Grote Geelpootruiter. Dit was wel heel snel maar daar hadden we geen enkel probleem mee. Ook konden we hier de Zwarte Ruiter, Aalscholver, Waterhoen en Kuifeend noteren. Een blik over de Oosterschelde leverde Brilduiker, Middelste Zaagbek, Grote Mantelmeeuw, Stormmeeuw, Meerkoet, Zilvermeeuw en Wilde Eend op. Ons volgende doel was de polder rondom Wolphaartsdijk, hier waren Kleine Rietganzen gemeld.

Onderweg konden we de Knobbelzwaan, Kleine Zwaan, Grauwe Gans, Brandgans, Rotgans, Ekster, Buizerd, Dodaars, Scholekster en Kauw noteren. In polder werden geen Rietganzen gevonden wel zagen we hier de Spreeuw en een Koolmees. We reden nu verder naar paviljoen De Meerkoet. In het dorpje Wolphaartsdijk werden nog de volgende soorten genoteerd: Merel, Grote BonteSpecht, Koperwiek, Turkse Tortel, Kokmeeuw, Huismus, Blauwe Reiger en Heggenmus. Hier heb je een mooi overzicht over het Veerse Meer en we vulden de lijst aan met Fuut, Steenloper, Groenling en een overvliegende Vink. Een rondje bij de parkeerplaats leverde een Gaai en een Groene Specht op. Volgende stop werd de Middelplaten, hier zat een grote groep Rotganzen op de oever en vrijwel meteen zagen we een Zwarte Rotgans en 6 Witbuikrotganzen. In het bijzonder de Zwarte Rotgans hadden we vandaag niet verwacht omdat er al enige tijd geen meldingen meer waren in de provincie Zeeland. De Middelplaten waren goed voor een aantal steltjes en eenden: Bontbekplevier, Kanoet, Bonte Strandloper, Rosse Grutto, Kluut, Pijlstaart, Slobeend en Krakeend. Een overvliegende Grote Zilverreiger werd genoteerd en dit geld ook voor een zingende Pimpelmees.

Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) - Foto gemaakt bij de Stoplweg
Kleine Zilverreiger | Egretta garzetta

Volgende stop werd de Pietkreek, dit is een stukje verder rijden en hier is een bos wat meestal een aantal soorten oplevert. We hoopten hier op een Houtsnip en na wat zoekwerk zagen we 3 exemplaren. Ook konden we hier de volgende soorten noteren: Winterkoning, Staartmees, Goudhaan, Boomkruiper, Kramsvogel, Kleine Zilverreiger en Zanglijster. De lijst was gegroeid tot 69 soorten en het was nog maar half elf. De volgende stop werd het kanaal bij Oost Souburg hier zat al enige tijd een Zwartkopmeeuw. Onderweg pikten we nog een Torenvalk (70) mee en om 11.02 uur werd de Zwartkopmeeuw (71) aan de lijst toegevoegd. In Middelburg is in de afgelopen dagen een Pestvogel gemeld dus dat werd de volgende bestemming. Na wat zoeken in Middelburg parkeerden we de auto en zochten verder te voet. Nergens was een spoor te bekennen van een Pestvogel. We zagen wat bessenstruiken maar ook hier zat niets. Eigenlijk hadden we het al opgegeven ware het niet dat Jan verhoeven in een boom boven de bessenstruiken de Pestvogel (72) zag zitten. Dit was echt een onverwachte meevaller.

We reden verder naar de volgende bestemming, de telpost bij Westkapelle. Onderweg werd een Holenduif (73) genoteerd. Bij de Westkapelsche Kreek werd een verwachte Wilde Zwaan (74) snel gevonden. Hier werden ook een Rietgors (75) en een Blauwe Kiekendief (76) gezien. Bij de telpost werden snel 2 Sneeuwgorzen (77) gevonden die we hier ook verwachte. Een Geelpootmeeuw werd niet gevonden maar deze werd gecompenseerd door een adulte Kleine Mantelmeeuw (78). Het was inmiddels flink gaan regenen en we reden nu natuurontwikkeling gebied t’Vroon in. Een eerder gemelde Casarca werd niet gevonden. Het viel verder ook tegen en we wisten maar 2 soorten bij te schrijven: een Drieteenstrandloper (79) en de Kievit (80). Volgens uitzoekwerk zat bij een sloot aan de Geschieresweg een Groenpootruiter, dat werd de volgende bestemming. De vogel zat hier helaas niet maar wel ontdekten we 4 Sneeuwgorzen. Die hadden we al maar het blijft een leuke soort. Een Watersnip (81) konden we hier wel bijschrijven. We reden verder en belanden bij een andere plek bij dezelfde sloot en ontdekte hier de Groenpootruiter (82). Het ging goed en de enige gemiste soorten waren tot nu toe de Casarca, Kleine Rietgans en de Geelpootmeeuw.

Volgende stop werd de Veerse Dam, hier zat een IJsduiker. Om 13.00 uur reden we de parkeerplaats op en vrijwel meteen zagen we de IJsduiker (83). Ook konden we hier de Geoorde Fuut (84) opschrijven. We reden nu verder naar Kamperland en onderweg werden Roodborst (85), Putter (86), Keep (87), Sijs (88) en Slechtvalk (89) gezien. Op een akker werd een groep Toendrarietganzen (90) ontdekt. Tussen de Ganzen ontdekten we ook 3 Kleine Rietganzen (91). Bij de Goudplaat zaten wel veel vogels maar helaas geen nieuwe soorten dus reden we snel verder naar Neeltje Jans. De Mosselkwekerijen werden geïnspecteerd voor Duikers of Zeekoeten maar hier zat niet veel. In de binnenhaven ontdekte we een Kuifaalscholver (92) en op een boei werden nog 3 Kuifaalscholvers gezien. De Buitenhaven leverde nog een Kuifaalscholver op. Dit was de enige soort bij Neeltje Jans maar ik had hier nog niet eerder 5 Kuifaalscholvers gezien. We zetten Koers naar de Stolpweg. Hier schreven we om 14.41 uur alleen een Veldleeuwerik (93) op. De tijd schoot op dus we reden snel naar de Brouwersdam. Het viel hier erg tegen maar met enige moeite wisten we toch een aantal doelsoorten te noteren: Eider (94), Roodkeelduiker (95)(maar 2 exemplaren?), Zwarte Zee-eend (96), Kuifduiker (97), Paarse Strandloper (98), IJseend en Grote Zee-eend (de 100ste soort). Een Nonnetje (99) in de noordelijke haven was de enige verrassing. Het licht begon al te minderen en we reden naar de Prunjepolder. Hier noteerden we nog 3 soorten: Grote Canadese Gans (101), Wintertaling (102) en Lepelaar (103). Bij de Grevelingedam zaten Fraters en we hadden nog voldoende licht dus er werd snel verder gereden. 6 Fraters (104) werden erg snel gevonden en we hadden nog voldoende licht voor een poging voor de Flamingo’s die bij het Grevelinge Meer zaten. De Flamingo’s (105) werden ook erg snel gevonden en hiermee konden we de dag afsluiten.

In totaal wisten we 105 soorten te scoren, een nieuw record voor ons en een goede start voor het nieuwe jaar. Onderweg terug zagen in het koplampenlicht een Houtsnip langs de weg zitten. We stopten en tot onze verbazing bleef de vogel gewoon zitten en er konden een paar leuke foto’s gemaakt worden.