Zeearend (Haliaeetus albicilla) - Foto gemaakt in de buurt van Sluis
Zeearend | Haliaeetus albicilla

1 Januari en de jaarlijkse Big Day staat weer op de agenda. Vorige week werd nog een verkenning ronde gehouden in de doel provincie Zeeland, dit leverde niet veel op en de verwachtingen waren daardoor niet hoog. Een nauwkeurig onderzoek op internet leverde een nieuwe start locatie op: Het waterwingebied bij Sint Jansteen. Het reisgezelschap bestond dit jaar uit: Pieter & Maartje Doorn, Alwin Borhem en ikzelf natuurlijk. Pieter & Maartje vierden Oud en Nieuw in Uden en bleven bij ons slapen. Met Alwin werd afgesproken dat hij in Uden om 6.30 uur present zou zijn.

2012 werd feestelijk afgesloten en rond 2 uur lagen we op bed en 4 uurtjes later ging de wekker al weer af. Nog een beetje duf van de vorige avond stonden we op en er werd een kop koffie gedronken. Het buienradar werd gecheckt en het leek erop dat het droog zou zijn op de plaats van bestemming. Alwin arriveerde netjes op tijd en met zijn vieren werd de reis in het donker ingezet. Zoals gezegd wilden we beginnen in Sint Jansteen en dat ligt op 150 km rijden van Uden. Tijdens de rit was het droog maar voorbij Antwerpen begon het te regenen. Rond 8 uur waren we op de plaats van bestemming die nog in volledige duisternis gehuld was. Het regende nog steeds maar de ramen werden open gezet wat de eerste vogel van het jaar opleverde: een Roodborst.

De Sophiapolder
De Sophiapolder

Omdat het nog te donker was bleven we wachten in de auto terwijl het nog steeds regende. Onderwijl werden nog een Merel, Zwarte Kraai en Houtduif aan de lijst toegevoegd. Het begon lichter te worden en ondanks de lichte regen besloten we te starten met de geplande wandeling. Een roepende Winterkoning en een Gaai werden genoteerd. Vanuit een dennen bosje klonk de roep van een Goudhaan en een mauwende Buizerd werd gehoord. Iets verder werd een Vink gehoord en we waren erg blij met een roepende Keep. De schemer maakte plaats voor meer daglicht en we konden nu de omgeving wat beter zien. Voor ons lag een prachtig waterwingebiedje wat zeker nog wat op zou leveren ondanks de regen. Een paartje Wilde Eenden werd gezien en groepen overvliegende Sijzen werden gretig opgeschreven. De soorten bleven nu snel binnenkomen: Zanglijster, Heggenmus, Kauw, Koolmees, Pimpelmees, Boomkruiper, Kneu, Staartmees, Koperwiek, Aalscholver, Grauwe Gans, Meerkoet, Kokmeeuw en overvliegende Kolganzen. De lichte regen ging nu over in een ware plensbui en we liepen snel terug richting de auto. Hier werd nog een Turkse Tortel genoteerd en we waren erg blij met een roepende Boomklever die we iets later ook zagen. Klapstuk voordat we vertrokken waren 2 Appelvinken! Dit viel absoluut niet tegen, zeker gezien de weer condities, en we scoorden enkele soorten die we nog niet eerder op onze jaarlijkse Big Day hadden.

Zeearend (Haliaeetus albicilla) - Foto gemaakt in de buurt van Sluis
Zeearend | Haliaeetus albicilla

Volgende stop werd de Sophiapolder en onderweg werden in de stromende regen nog de volgende soorten genoteerd: Stormmeeuw, Kleine Zwaan, Ekster, Torenvalk en Krakeend. Bij aankomst in de Sophiapolder regende het gelukkig niet meer zo hard en we werden getrakteerd op een grote groep Kleine Zwanen die volop aan het roepen waren wat voor een apart sfeertje zorgde. Vanaf het kijkpunt werden vervolgens Bergeend, Slobeend, Grote Canadese Gans, Graspieper, Zilvermeeuw, Pijlstaart, Wintertaling, Kievit en Wulp genoteerd. We reden nu verder naar het nieuwere gedeelte en onderweg werd nog een klein rietveldje geinspecteerd en dat leverde een Waterral en een Rietgors op. In het nieuwe gedeelte werd onverwacht de Sneeuwgans gevonden, ook konden we hier Spreeuw, Smient, Blauwe Reiger, Knobbelzwaan, Tafeleend, Toendrarietgans, Brandgans en Kuifeend bijschrijven. We reden nu verder naar De Blikken en onderweg konden we een Blauwe Kiekendief noteren. Bij de Blikken werden de telescopen opnieuw opgesteld. Dit leverde een groepje Grutto's op en 2 Zwarte Ruiters. Ondanks dat er veel vogels zaten konden we geen nieuwe soorten meer vinden en we reden verder naar de plek voor de Steenuil. Deze bleek helaas onvindbaar en we besloten om verder te rijden naar de Ruigpootbuizerd die al een tijdje in de buurt van Cadzand zit. Onderweg werd een Waterhoentje genoteerd en het stopte gelukkig met regenen. In het Zwin bij Cadzand vonden we geen Ruigpootbuizerd maar wel werden een Sperwer, Groenling, Putter en Tureluur bijgeschreven. Op internet werd snel gekeken of we wel juist stonden en we vonden een andere locatie die 7 km verder lag. Iets later stonden we in de Willem Leopoldpolder en hier vonden we de Ruigpootbuizerd snel en een Ooievaar was een bonus!

Dit had wel wat tijd gekost en we moesten nu snel richting de Westerschelde tunnel. Het tijdverlies werd ruim gecompenseerd toen we een wel erg grote Buizerd in een weiland zagen zitten. Er werd hard geremd en achteruit gereden. Dit beviel de vogel niet en tijdens het opvliegen werd in koor ZEEAREND geroepen!! De Zeearend kwam richting de auto en opgewonden werden snel wat bewijsplaten gemaakt. Nog vol met adrenaline werd de reis voortgezet. Voordat we de tunnel inreden werden nog een Grote Bonte Specht en de Roek genoteerd. Om 12.30 uur stonden we bij het kanaal in Oost-Souburg voor de Zwartkopmeeuw die niet op zijn gebruikelijke plaats zat. Wel noteerde we hier een Steenloper en een Dodaars. Het kanaal werd verder afgezocht en uiteindelijk werd de Zwartkopmeeuw toch gevonden en ook konden we nog de Huismus en Scholekster bijschrijven. Volgende stop werd de Zandvoortweg waar we de Dwerggans verwachten, deze werd helaas, ondanks goed zoeken, niet gevonden. Wel werden hier nog de Kemphaan en Grote Mantelmeeuw genoteerd.

Zeearend | Haliaeetus albicilla

Volgende stop werd t'Vroon bij Westkapelle, onderweg werd een grote groep Kramsvogels gezien. Bij t'Vroon vonden we snel een Geelpootmeeuw en een Kleine Mantelmeeuw. Een Pontische Meeuw kon niet gevonden worden en dat gold ook voor de Patrijs. Wel werd nog een groepje Goudplevieren ontdekt. Een rit langs de Zeedijk leverde niets op en ook op zee konden we naast een Fuut en een groepje Rotganzen niets ontdekken. Het was nu 14.00 uur en de tijd begon te dringen. Volgende stop werden de Middelplaten bij het Veerse Meer en voordat we hier waren werd de Pietkreek tevergeefs geïnspecteerd voor de Houtsnip. Om 15.00 uur werden de telescopen opgesteld bij de Middelplaten en snel werden weer nieuwe soorten genoteerd: Kleine Zilverreiger, Kanoet, Rosse Grutto, Bonte Strandloper, Brilduiker, Zilverplevier, Kluut, Bontbekplevier en Middelste Zaagbek (90). We reden nu naar de Veerse dam en onderweg werd nog de ontbrekende Slechtvalk (91) blij bijgeschreven. Om 15.30 uur kwamen we aan bij de Veerse Dam waar de telescopen opgesteld werden. Snel werd een Geoorde Fuut (92) en een Kuifduiker (93) gevonden, de Kuifduiker hadden we hier nog niet eerder. Opeens zei Alwin: Ik heb een Duiker! Aanwijzingen voor de richting volgde en snel keek ik naar een prachtige juveniele IJsduiker (94) op enige afstand. Hé, links van de IJsduiker zit nog een Duiker, riep Alwin. Op ongeveer 30 meter van de IJsduiker zwom een prachtige Parelduiker(95)!! Dit was nog eens een echte meevaller en nog nooit eerder zag ik een IJs- en Parelduiker zo dicht bij elkaar!!

Met het laatste daglicht op de Brouwersdam
Met het laatste daglicht op de Brouwersdam

We moesten echter snel verder en bij Neeltje Jans werd om 15.53 uur een Kuifaalscholver (96)bijgeschreven. De zon stond al flink laag en we besloten om rechtstreeks naar de Brouwersdam te rijden. Voordat we de dam opreden werd vanaf de dijk het Grevelingenmeer geïnspecteerd en dat leverde 2 Grote Sternen (97) op. Om 16.25 uur werden de telescopen voor de laatste keer opgesteld. Er stond veel wind en de golven waren hoog wat het zoeken niet bevorderde. Toch vonden we de volgende soorten: Roodkeelduiker (98), Eider (99), Zwarte Zee-eend (100). Op de kant werd een groepje Drieteenstrandlopers (101) gezien. Vlak voordat we wegreden zagen we op zeer korte afstand een Zeekoet (102) die gretig aan de lijst werd toegevoegd. De IJseenden konden we niet gevonden krijgen en ook de Paarse Strandloper werd niet gevonden. Er was nog licht en we reden vlug naar de Prunjepolder waar we om 16.57 uur 2 Nonnetjes (103) vonden. We reden naar het noordelijke gedeelte waar om 17.08 uur de laatste soort van de dag genoteerd werd: een Lepelaar (104). Er werd nog een poging gedaan voor de Velduilen achter Zierikzee maar ondanks goed zoeken werden ze niet gevonden.

Sneeuwgans (Chen caerulescens) - Foto gemaakt in de Sophiapolder
Sneeuwgans | Chen caerulescens

104 soorten is niet verkeerd maar we hadden het gevoel dat het toch wel iets beter had gekund. We misten nog een aantal makkelijke soorten en tijd was onze grootste vijand geweest. Desalniettemin was het een prachtige dag geworden met verrassende waarnemingen. Het is de derde beste score en een evenaring van 2010. Volgend jaar gaan we er weer voor!

Scores vorige jaren:

  • 2009 92
  • 2010 104
  • 2011 105
  • 2012 108
  • 2013 104