Steltkluten & Kluten - Familie Recurvirostridae - Orde Charadriiformes

Steltkluut is een veel voorkomende naam voor verschillende soorten vogels in de familie Recurvirostridae, waaronder ook vogelsoorten die bekend staan als Kluten. Ze worden aangetroffen in brakke of zoute wetlands in warme of hete klimaten. Ze hebben extreem lange poten, vandaar de groepsnaam, en lange dunne snavels. Kluten voeden zich meestal met waterinsecten en andere kleine wezens en nestelen op het grondoppervlak in losse kolonies. IOC erkend 10 soorten in 3 geslachten.