Strandlopers - Familie Scolopacidae - Orde Charadriiformes

Strandlopers zijn een grote familie van steltlopers of kustvogels. Ze omvatten 96 soorten die strandlopers worden genoemd, evenals die met namen zoals wulp en snip. De meerderheid van deze soorten eet kleine ongewervelde dieren die uit de modder of grond zijn geplukt. Verschillende lengtes van snavels stellen verschillende soorten in staat om zich in dezelfde habitat te voeden, met name aan de kust, zonder directe concurrentie om voedsel. Strandlopers hebben lange lichamen en poten en smalle vleugels. De meeste soorten hebben een smalle snavel, maar verder zijn de vorm en lengte behoorlijk variabel. De snavels zijn gevoelig, waardoor de vogels de modder en het zand kunnen onderzoeken terwijl ze op zoek zijn naar voedsel. Ze hebben over het algemeen een saai verenkleed, met cryptische bruine, grijze of gestreepte patronen, hoewel sommige helderdere kleuren vertonen tijdens het broedseizoen.